Jak provádět soklové partie staveb?

sokl_zatepleni_1

Proč je třeba věnovat dostatečnou pozornost úpravám soklu?

Soklová část fasády patří k velmi exponovaným částem stavby. Často, hlavně při rekonstrukcích a renovacích fasád, jí není věnována dostatečná pozornost.

ŘEŠENÍ SOKLOVÝCH ČÁSTÍ STAVEB

 

Řešení soklových částí staveb může být provedeno pomocí:

 • kontaktního zateplovacího systému
 • provětrávaného zateplovacího systému

 

Sokl stavby přiléhá těsně k okolnímu terénu, okapnímu chodníku, nebo jiné zpevněné ploše. Je namáhán především:

 • odstřikující srážkovou vodou
 • sněhem
 • mechanickým pohybem osob
 • vzlínáním vody z podzákladí (u starších staveb, které nemají dostatečné hydroizolace)

Voda odstřikující z chodníku nebo voda vzlínající z podzákladí v sobě může obsahovat rozpuštěné soli, hlavně v zimě, kdy se solí chodníky, které společně s nízkou teplotou poškozují omítky soklů.

MOŽNOSTI ZATEPLENÍ SOKLU DOMU

 1. KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

  Jestliže zateplujeme sokl kontaktním zateplovacím systémem, většinou se jako izolant používají izolační desky z:

  • extrudovaného polystyrenu
  • perimetrického polystyrenu
  • pěnového skla (nehořlavé)

  Je to z důvodu nízké nasákavosti a vysoké mechanické odolnosti. 

  Pro zajištění životnosti zateplení soklové části stavby je třeba zajistit, aby voda stékající po fasádě stavby byla odvedena ideálně pomocí okapní hrany soklového profilu nebo okapnice pryč a nezatékala do spáry mezi zateplením fasády a soklové části.

  Voda stékající z fasády musí být odváděna od stavby:

  • správnou úpravou přilehlého terénu
  • pomocí drenážního systému

  V žádném případě se voda stékající z fasády nesmí hromadit v místech zapuštění zateplení soklu pod terén, aby nedocházelo k jeho trvalému zvlhčování.

 2. PROVĚTRÁVANÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

  Pro zateplení soklové části stavby se zvýšenou vlhkostí je vhodné použít provětrávaný zateplovací systém, který je schopen působením proudění vzduchu v mezeře mezi izolantem a fasádním obkladem odvádět vlhkost z konstrukce.

  Provětrávaný zateplovací systém se skládá z:

  • fasádního obkladu
  • nosného roštu
  • kotevních prvků
  • tepelné izolace

  Důležitá je vzduchová mezera mezi tepelnou izolací a fasádními deskami, která zajišťuje provětrávání fasády.

  Stejně jako kontaktní zateplovací systém (ETICS), tak i provětrávaný zateplovací systém, je třeba navrhnout projektantem v projektové dokumentaci

  Fasádní desky se na vnějším povrchu opatří tenkovrstvou omítkou weberpas, případně fasádním nátěrem weberton. Hrany desky se opatří fasádním nátěrem weberton.

  Vhodné je použít tyto tenkovrstvé omítky, včetně podkladního nátěru:

  Jako nátěr je vhodné použít fasádní nátěr weberton micro V, včetně podkladního nátěru.

DETAIL SOKLOVÉ ČÁSTI SYSTÉMU

Kontaktní zateplovací systém

 1. Pastovitá omítka weberpasvčetně podkladního nátěru

 2. Skleněná síťovina

 3. Lepicí a stěrková hmota webertherm elastik

 4. Izolační desky EPS 70 F 140 mm

 5. Lepící a s těrkový tmel webertherm elastik

 6. Plastová talířová hmoždinka

 7. Obvodové zdivo – plná cihla CP 300 mm

 8. Hydroizolace

 9. Soklový profil se zatloukací hmoždinkou pro kotvení

 10. soklového profilu 10. Těsnicí páska

 11. Lepicí hmota

 12. Izolační soklové desky perimetr 110 mm připevněné lepicí hmotou

 13. Lepící a stěrková hmota webertherm elastik

 14. Skleněná síťovina R 117

 15. Omítka weberpas marmolit včetně podkladního nátěru

 16. Okapní chodník

 17. Nopová delta fólie

KONSTRUKČNÍ DETAILY ke stažení

Konstrukční detaily (nejen k soklům) si můžete zdarma stáhnout na našich stránkách

WEBER PANEL

Videonávod

 

 

Nepodceňujte zateplení soklu. K podstatnému snížení tepelných ztrát u základů pomůže polystyren Isover EPS Sokl 3000. Navíc zamezí kondenzaci vlhkosti a jejímu transportu do vyšších částí domu. Skvěle tak doplní použitou hydroizolaci. 
Podívejte se na kompletní video.

Najděte si nejbližšího prodejce nabízející materiály Weber, vybírat můžete z více než 2 000 prodejních míst.