Jak provádět soklové partie staveb?

Soklová část fasády patří k velmi exponovaným částem stavby. Často, hlavně při rekonstrukcích a renovacích fasád jí není věnována dostatečná pozornost.