webermix sloupkobeton

Původní název produktu weber.mix 697
Cz.Weber

Poptej Weber

Definice výrobku

Webermix sloupkobeton je suchá betonová směs, u které odpadá míchání. Výborně se hodí k zabetonovávání plotových sloupků, vlajkových stožárů, houpaček, zahradních lamp, sušáků na prádlo, výstražných a dopravních značek atd.

Složení

Cement, roztříděné minerální přísady.

Použití

Webermix sloupkobeton je mnohostranně použitelný beton, u kterého odpadá míchání. Výborně se hodí k zabetonovávání plotových sloupků, vlajkových stožárů, houpaček, zahradních lamp, sušáků na prádlo, výstražných a dopravních značek atd.

Spotřeba

Dle velikosti otvoru.

Balení

  • Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Zvlhčený otvor v zemi. Rozměr otvoru v průměru o 10 – 25 cm širší než je betonovaný předmět.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být v roz-mezí od +5 °C do +25 °C, teplota podkladu nesmí klesnout pod +5 °C. Čerstvě zabetonovaný otvor nesmí být vystaven přímým negativním účinkům tepla = prudkému vysychání a srážek.

Nářadí

Zednická lžíce, fanka, zahradní konev, ocelové hladítko, vodováha.

Čištění

Nářadí, nádoby se po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • jednoduché betonování bez míchání
  • pro upevňování plotových sloupků
  • pro zabetování dopravních značek
  • lze snadno zpracovávat
  • univerzálně použitelný 
  • rychlý a bezpečný
  • je čistě minerální 
  • rychlé zpracování

Poznámky

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních oba-lech v suchých, krytých skladech. Chránit před mrazem a horkem.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva,pojiva,přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech neprovádět.Zabetonovaný předmět snese lehké zatížení 1 hod. po betonáži.Plné zatížení může být 24 hod. po betonáži.Veškeré údaje v tomto návodu jsou ne-závazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

Produkt je vhodný pro použití