Weber obhájil první místo v Ratingu kvality

Weber obhájil první místo v Ratingu kvality za 4 leté období 2014-2018. Odborná porota posuzovala celkem ze 114 firem.

Slavnostní vyhlášení proběhlo v úterý 23. dubna na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Součástí tohoto aktu bylo i vydání aktuálního čísla časopisu Stavitel 4/2019 a jeho suplementu Rating. Redakce se vydala hledat kvalitu ve všech částech stavebního díla: projekt, příprava stavby, materiál, pracovní síla a stavební firma.

  • Kritéria hodnocení Ratingu dodavatelů výrobků a technologií pro stavebnictví: str. 48-50
  • Přehled dodavatelů stavebních výrobků, technologií a služeb: str. 55-56
  • Rozhovor šéfredaktora časopisu Stavitel pana Jiřího Kučery s obchodním ředitelem divize Weber, Robertem Mikešem: str. 28-29

Weber si tohoto ohodnocení velmi váží a děkuje porotě a svým příznivcům.

 

První místo v Ratingu kvality