Jak vytvořit různobarevné plochy na fasádě?

Jak vytvořit

v jedné ploše je možno takzvaným ukončením do pásky vytvářet…

 • Cz.Weber

  různobarevné plochy omítek,

 • Cz.Weber

  přechody různých struktur omítek,

 • Cz.Weber

  pracovní spáry v případě, že z jakéhokoliv důvodu nemůžete provést celou plochu najednou,

 • Cz.Weber

  různobarevné plochy nátěrů,

 • Cz.Weber

  šambrány,

 • Cz.Weber

  přechody různých materiálů.

 • Cz.Weber

  Místo změny odstínu nebo struktury omítky či nátěru v ploše se zalepí krepovou páskou.

 • Cz.Weber

  Vymezený podklad se napenetruje systémovou penetrací válečkem nebo malířskou štětkou.

 • Cz.Weber

  Provede se tenkovrstvá omítka (resp. nátěr) včetně jejího finálního upravení.

 • Cz.Weber

  Místo změny odstínu nebo struktury omítky či nátěru v ploše se zalepí krepovou páskou.

 • Cz.Weber

  Vymezený podklad se napenetruje systémovou penetrací válečkem nebo malířskou štětkou.

 • Cz.Weber

  Provede se tenkovrstvá omítka (resp. nátěr) včetně jejího finálního upravení.