Jak provádět dekorativní úpravy soklů a ploch s weberpas marmolit?

Jak provádět úpravy

Podklad

 • Weber Czech Republic

  Podklady pod dekorativní omítku weberpas marmolit, weberpas design sand a weberpas design stone musí být dostatečně pevné, rovné a suché, bez prachu, trhlin a volně oddělitelných částí. Omítky weberpas marmolit, weberpas design sand a weberpas design stone nejsou vhodné na plochy vodorovné, nepoužívat na plochy pochozí, neizolované proti vzlínající vlhkosti, trvale vlhké a na sanační omítkové systémy.

Aplikace

 • Weber Czech Republic

  Při realizace na nedostatečně rovný< podklad mohou vlivem nestejné síly vrstvy omítky u některých vzorů vznikat barevně odlišná místa (tzv. mapy).

 • Weber Czech Republic

  Při realizaci na vodorovné plochy (nebo šikmé plochy s malým spádem) je povrch mnohem více ovlivňován působením vody na omítku než na svislých plochách. Může se to projevovat výraznějším bělením až samotnou degradací omítky.

 • Weber Czech Republic

  Omítka obsahuje vodu, která musí po realizaci vyschnout. Při realizaci v nevhodných klimatických podmínkách (déšť, mlha, vysoká vlhkost, nízká teplota) může být proces vysychání výrazně prodloužen nebo zcela zastaven, potom hrozí zvýšené riziko mechanického poškození omítky nebo i jejího stékání z podkladu.

 • Weber Czech Republic

  Při míchání míchadlem pro omítky může při vyšších otáčkách docházet k obrušování a lámání zrn kameniva a tyto jemné podíly po zamíchání do pojiva nepříznivě působí na výsledný vzhled omítky.

 • Weber Czech Republic

  Omítka obsahuje mimo jiné speciálně tříděná mramorová zrna nebo žulová zrna nebo zrna křemičitého písku. Proto mohou být jednotlivé výrobní šarže mírně odlišné. Doporučujeme použít na ucelenou plochu materiál pouze ze stejné výrobní šarže nebo materiál z různých výrobních šarží před použitím smíchat dohromady.

 • Weber Czech Republic

  Soklová část je z celé fasády nejvíce zatěžovaná vlhkostí a ušpiněním (ostřiková voda, prach, špína z přiléhajícího terénu). Proto doporučujeme provádět údržbu povrchu v častějších intervalech, než je doporučeno pro fasády – cca po 3 – 5 letech. Jedná se především o čištění povrchu, případně s dodatečným přetřením renovačním nátěrem.