Aplikace podkladního nátěru - podlahové hmoty na podlahu

Penetrace a příprava podkladu podlah

Proč je tak důležité správně diagnostikovat podklad před položením nové podlahy? Jakou penetraci podlahy použít?

Diagnostika podkladu

Než přikročíme k pokládce nové podlahové krytiny, je nutné provést kompletní diagnostiku stávající nosné vrstvy ať už se jedná o rekonstrukci podlahy nebo zcela novou konstrukci.

Než provedeme pokládku nové podlahové krytiny, je třeba komplexně posoudit a diagnostikovat podkladní vrstvy. Informace o savosti podkladu, jeho pevnosti, tvrdosti, stabilitě i povrchových defektech, trhlinách a kontaminaci nejrůznějšími nátěry, lepidly či mastnotou, jsou velmi důležité pro kompletní vyřešení správné technologie souvrství celé nové podlahy. 

Souvrství podlahy se pak skládá z:

 • správně vybrané penetrace
 • vyrovnávací a samonivelační hmoty
 • lepidla na podlahové krytiny
 • krytiny samotné

V neposlední řadě má optimální návrh jednoznačný vliv na životnost díla stejně tak, jako kvalita řemeslného provedení.

Měření rovinnosti podkladu před aplikací dlažby/obkladu

Rovinnost podkladu

 • Rovinnost podkladu by před pokládkou nášlapné finální vrstvy neměla přesáhnout 2 mm na 2 m hliníkové latě. Rozdíl by neměl být větší než 2 mm.
 • Lať se při kontrole podkladu klade náhodně křížem. 

Zajištění stability podkladu před aplikací dlažby/obkladu velkoplošnými dřevoštěpkovými deskami

Stabilita podkladu

 • Stabilitu poznáme nejlépe chůzí po podlaze. Podlaha by neměla vykazovat průhyb či praskání.
 • Pokud se jedná o podlahy tvořené velkoplošnými dřevoštěpkovými deskami, je nutné dbát (vzhledem k průhybu) na:
 1. optimální hustou síť podpěr (polštářů), s maximální osovou vzdáleností 60 cm
 2. kladení dvojité vrstvy dřevoštěpkových desek a to křížem proti sobě 
 3. dostatečné množství kotvících vrutů

Posouzení pevnosti podkladu kovovým drnem před aplikací dlažby/obkladu

Pevnost podkladu

 • Kovovým trnem zjistíme pevnost podkladu
 • Vždy je třeba posoudit podklad i dokonalejším způsobem - sondou. Tímto způsobem se zjistí celková skladba podkladních vrstev.

Posouzení nasákavosti podkladu pomocí vody před aplikací dlažby/obkladu

Nasákavost podkladu

 • Na podklad nalijeme menší množství vody
 • Pokud je voda na povrchu přibližně i po 5 min., považujeme tento podklad za nesavý
 • V případě, že do 5 min. je voda vsáklá do podkladu, jedná se o savý podklad.

Posouzení stávajícího podkladu poklepem před aplikací dlažby/obkladu

Posouzení stávajícího podkladu

 • Jak jednoduše posoudíme stávající podklad?
 • Poklepem na každou dlaždici zjistíme její stabilitu.
 • Nestabilní dlaždice přilepíme.
 • Pevnost stěrky posuzujeme tzv. vrypy ocelovým trnem nebo nožem.
 • Vytvoříme mřížku cca 2 x 2 mm na prostoru cca 10 x 10 cm. V případě, že cca 80% stěrkovací hmoty zůstává na místě, není třeba nové stěrky.

Očištění stávajícího podkladu před aplikací dlažby/obkladu

Očištění stávajícího podkladu

 • Podklad je velmi důležité pečlivě očistit od zbytků stavebních materiálů.
 • Staré zbytky cementu, sádry, lepidel nebo starých nátěrů nejlépe odstraníme mechanicky, např. špachtlí nebo škrabkou.
 • Je třeba odstranit i zbytky nátěrů, a to nejlépe škrabkou (u větších ploch obroušením nebo otryskáním). Pokud je povrch hloubkově narušen nebo znečištěn (oleje, rozpouštědla), je nutné ofrézování podkladu.
 • Starý nátěr je třeba odmastit např. saponátem s vodou a zároveň odstranit zbytky vosku alkalickým roztokem (soda + voda)
 • Na podlahách se používá metoda tryskání ocelovými kuličkami, broušení nebo frézování. Na stěnách, pilířích a průvlacích je možno provádět tryskání pískem.

Změření vlhkosti podkladu pomocí CM metru před aplikací dlažby/obkladu

Vlhkost podkladu

 • Zbytkovou vlhkost podkladních ploch měříme pomocí CM metru. 
 • Hodnoty maximálních zbytkových vlhkostí cementových materiálů jsou dle normy od 2,5% do 5% a to podle druhu následně pokládané podlahové krytiny.
 • Hodnota zbytkových vlhkostí u anhydritových podlah nesmí podle normy překročit 0,5% u ploch bez podlahového vytápění a 0,3% u ploch s podlahovým vytápěním

Oprava trhlin a prasklin podkladu pomocí epoxidové hmoty před aplikací dlažby/obkladu

Trhliny a praskliny podkladu

 • Specifickou oblastí z hlediska rozdílné roztažnosti jednotlivých materiálů je důsledné provádění dilatačních spár, které rozdělují jednotlivá pole a snižují tak pohybová napětí působící na konstrukci.
 • V místech, kde se vytvořila trhlina, např. sedáním stavby, případně nedodržením technologických předpisů, je nutno použít epoxidové hmoty weberfloor sešívač, vyspravit podklad a trhliny opravit.
 • V nejbližší možné spáře je nutno vytvořit novou dilatační spáru vyplněnou webercolor POLY
 • Překryté praskliny v podkladu jsou přenosné a objevují se i v položené podlahové krytině.

Diagnostika a příprava podkladu před aplikací samonivelační hmoty 

Stáhněte si náš videonávod, jak nejlépe postupovat při diagnostice podkladu a aplikaci vyrovnávací samonivelační hmoty.

Prohlédněte si systémová řešení pro podlahy

Weber pro vás připravil přehlednou brožuru    Rádce pro obkladače a podlaháře

 

NEVÍTE SI RADY? Naši specialisté vám poradí.

Oblast Jméno Telefonní číslo E-mail
Praha Ing. Irena Platošová 724 751 409 irena.platosova@saint-gobain.com
Praha Arnošt Náprstek 731 634 724 arnost.naprstek@saint-gobain.com
Čechy sever Lukáš Kraus 731 193 739 lukas.kraus@saint-gobain.com
Čechy jih Martin Kandl 731 637 297 martin.kandl@saint-gobain.com
Čechy východ Ing. Jan Gregor 724 762 977 jan.gregor@saint-gobain.com
Morava sever Pavel Coufalík 731 644 754 pavel.coufalik@saint-gobain.com
Morava střed Stanislav Hamalčík 606 650 889 stanislav.hamalcik@saint-gobain.com
Morava jih Petr Molek 606 685 223 petr.molek@saint-gobain.com

 

weberpodklad floor

NPA 110

penetrační nátěr 

 • pro savé podklady pod samonivelační hmotu
 • sjednocuje a snižuje savost podkladu
 • vyplňuje drobnou porezitu podkladu
 • prodlužuje zpracovatelnost
 • zvyšuje přídržnost následných podlahových hmot

Další informace

weberpodklad haft

NP 653

penetrační nátěr

 • pro nesavé podklady
 • vysoká přilnavost na hladkých nesavých podkladech
 • zvyšuje přídržnost povrchových úprav
 • pro interiér i exteriér
 • univerzální
 • s obsahem křemičitého písku

Další informace

weberbat opravná hmota

OH 101

opravná a vyrovnávací hmota

 • rychle tvrdnoucí ruční opravná hmota
 • pochůznost po 2 - 3 hod.
 • pro tloušťky vrstev 1 - 20 mm
 • pro interiér i exteriér
 • opravy většího i menšího rozsahu
 • pevnost min. 30 MPa

Další informace

weberfloor sešívač

N 9891

pryskyřice na trhliny a k lepení

 • epoxidová dvousložková sada
 • k použití na savém i nesavém podkladu
 • k použití v interiéru
 • k zaplnění trhlin silovými spoji
 • k lepení lišt a profilů
 • k podlepení uvolněných dřevených parket a vlisů

Další informace

weberfloor 4046

NIV 046

ultra jemná vyrovnávací hmota

 • rychle tvrdnoucí ruční hmota
 • pro tl. vrstev od méně než 1 - 50 mm
 • pochůznost po 30 minutách
 • kladení krytin po 60 minutách
 • pro interiér
 • pro opravy drobných výtluků, přechodů, kaveren a vzduchových pórů před kladením náročných podlahových krytin
 • pro tenkou fixaci podlahových lišt

Další informace

webercolor POLY

SPTP SU3E

plasto-elastický těsnící tmel

 • tmel na bázi MS polymeru
 • trvale pružný, vodoodpudivý
 • odolný vůči UV záření
 • protiplísňový
 • přetíratelný

Další informace

Prodejny našich partnerů pokrývají území celé České republiky.
Pokud chcete zjistit kontakt na nejbližšího prodejce nebo pomoci s kalkulací, volejte naši informační linku: 226 292 223