Příprava a penetrace podkladu

Příprava a penetrace podkladu

Abychom mohli správně zvolit skladbu podlahy, navrhnout technologický postup a vybrat vhodnou finální krytinu, musíme nejdřív diagnostikovat podklad. A to jak v případě úplně nové pokládky, tak v případě rekonstrukce.

Přejít na produkty

Jak probíhá diagnostika podkladu podlahy

Zkoumá se savost, pevnost, tvrdost a stabilita podkladu, hodnotí se případné povrchové defekty, trhliny a kontaminace nejrůznějšími nátěry, lepidly či mastnotou. Potom je potřeba povrch očistit, vyspravit a celkově připravit na následující vrstvy podlahy. Nezbytnou součást tohoto procesu tvoří penetrace, která snižuje a sjednocuje savost podkladu, čímž přispívá ke zvýšení přídržnosti další vrstev, popřípadě nám vytvoří kontaktní můstek zejména na nesavých podklad.

1. Rovinnost podkladu: 

 • Hodnotí se pomocí 2metrové hliníkové latě. Ta se na povrch klade náhodně křížem. 
 • Před pokládkou finální vrstvy by rovinnost neměla přesáhnout 2 mm na 2 m hliníkové lati.

2. Stabilita podkladu: 

 • Zkoumá se nejlépe chůzí po podlaze. 
 • Podlaha by neměla praskat ani se prohýbat. 
 • Pokud se jedná o podlahy v takzvané suché výstavbě (dřevotřískové desky, sádrovláknité tesky, OSB desky a další… ), je nutné dbát (vzhledem k průhybu) na:
  • optimální hustou síť podpěr (polštářů), s maximální osovou vzdáleností 60 cm 
  • dodržení postupu kladení podlahové konstrukce výrobcem (OSB desek, sádrovláknitých desek, dřevoštěpkových desek) směrem k minimalizování průhybu podlahové konstrukce
  • dostatečné množství kotvicích vrutů

3. Soudržnost/stabilita, pevnost podkladu

 • Zjišťuje se orientační zkoušky pomocí kovového trnu nebo odtrhovou zkouškou povrchových vrstev, ta představuje dokonalejší způsob diagnostiky, který zjistí celkovou skladbu podkladních vrstvev.

4. Nasákavost podkladu 

 • Na podklad nalijeme menší množství vody.
 • Pokud je voda na povrchu přibližně i po 5 min., považujeme tento podklad za nesavý. 
 • V případě, že se voda do 5 min. vsákne do podkladu, jde o savý podklad.

5. Je-li podklad dlažba

 • Poklepem na každou dlaždici zjistíme její stabilitu. 
 • Nestabilní dlaždice odstraníme, včetně starého lepidla a místo vyspravíme opravným betonovým potěrem, např. Weberbat opravnou hmotou.

6. Očištění stávajícího podkladu 

 • Podklad je velmi důležité pečlivě očistit od zbytků stavebních materiálů. 
 • Pokud je povrch hloubkově narušený nebo znečištěný (oleji, rozpouštědly), je nutné takto kontaminovanou vrstvu odstranit frézováním.

7. Vlhkost podkladu 

 • Zbytkovou vlhkost podkladních ploch měříme pomocí CM měřiče. 
 • Hodnoty maximálních zbytkových vlhkostí cementových materiálů jsou dle normy od 2,5 % do 5 % a to podle druhu následně pokládané podlahové krytiny.
 • Hodnota zbytkových vlhkostí u anhydritových podlah nesmí podle normy překročit 0,5 % u ploch bez podlahového vytápění a 0,3 % u ploch s podlahovým vytápěním.

8. Trhliny a praskliny podkladu 

 • Praskliny vznikají např. sesedáním stavby nebo nedodržením technologických předpisů. Nestačí je překrýt, protože jsou přenosné a objeví se tedy i v položené podlahové krytině. 
 • V místech, kde se vytvořila trhlina, je nutné použít epoxidovou hmotu weberfloor sešívač včetně sešívacích sponek, vyspravit podklad a trhliny opravit. 
 • V nejbližší možné spáře je nutno vytvořit novou dilatační spáru vyplněnou webercolor POLY.

Požádejte o radu odborníky

Nevíte si rady s přípravou podkladu pod novou podlahu? Obraťte se na technickou podporu Weber. Tým specialistů vám doporučí vhodné výrobky, spočítá jejich potřebné množství i cenu. Celá služba je zdarma.

 Kontaktovat 

Dokumenty ke stažení

Podlahářský rádce

Rádce je členěn do dvou částí včetně barevného odlišení.

 • Samonivelační hmoty, lepidla na podlahové krytiny
 • Epoxidové a polyuretanové podlahové systémy

Prohlédnout brožuru

Další užitečné odkazy