Jak vytvořit různobarevné plochy na fasádě?

Jak vytvořit

v jedné ploše je možno takzvaným ukončením do pásky vytvářet…