Jak renovovat nesoudržné, opadávající a sprašující omítky?

Jak renovovat

Příprava podkladu

 • Cz.Weber

  Poklepem vyhledáme dutá místa, která je nutno odstranit.

 • Cz.Weber

  Oklepáním je třeba odstranit duté a nesoudržné omítky až na podklad.

 • Cz.Weber

  Podklad dokonale zbavený všech zbytků malt se mírně navlhčí vodou a po zavadnutí se provede podkladní cementový postřik.

 • Cz.Weber

  Nejdříve nalijeme do míchačky čistou vodu 6 – 7 l na jeden pytel. Potom naplníme míchačku suchou směsí a začneme míchat. Případné dodatečné přidání vody provádíme pomalu a opatrně tak, aby hmota na konci míchacího cyklu byla plastické konzistence. Doba míchání 3 – 5 minut.

 • Cz.Weber

  Nahazování se provádí ostrým nahozením zednickou lžící na celé ploše. Je nutné dbát na to, aby byly veškeré spáry ve zdivu dobře vyplněny a uzavřeny. Tloušťka jedné vrstvy max. 25 mm. Při větších tloušťkách omítky doporučujeme dvouvrstvé zpracování. Nanášení druhé vrstvy provádíme na čerstvý, ale zavadlý podklad.

 • Cz.Weber

  Chybějící místa se doplní jádrovou omítkou a povrch se latí srovná do úrovně původní omítky.

Úpravy povrchu

 • Cz.Weber

  Podle zvolené povrchové úpravy se provede příslušná penetrace, např. pod probarvené pastózní omítky (weberpas) weberpas podklad UNI v 8-mi základních odstínech.

 • Cz.Weber

  Omítky se nanáší na zaschlý podkladní nátěr nerezovým hladítkem na tl. vrstvy danou velikostí zrna.

 • Cz.Weber

  Jemná štuková omítka webersan 600 se nanáší plastovým hladítkem na předem mírně zvlhčený podklad čistou vodou.

Řešení

Produkty potřebné pro toto řešení