webertherm clima

Cz.Weber

lepicí a stěrková hmota s nejvyšší prodyšností

Poptej weber

Vyzkoušejte a rovnou objednejte u Vámi vybraného prodejce. 

Poptej Weber

Definice výrobku

Jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu s maximální prodyšností.

Použití

Je určen pro lepení izolačního deskového materiálu EPS-F CLIMA Rda v interiéru i exteriéru. Rovněž v kombinaci s vhodným typem skleněné siťoviny pro vytváření základní vrstvy na tepelně izolačním kompozitním systému pod finální omítku. Vhodný u staveb s vysokou interní vlhkostí např. bazény, apod.

Číslo výrobku

LZS750

Spotřeba

  • lepení izol desky EPS-F clima: 3,0kg/m2
  • základní vsrtva: 4,0kg/m2

Balení

  • Ve 25kg pap. obalech, 40ks - 1000kg/paleta

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být pevný, suchý, čistý, bez mastnot, zbavený prachu a nesoudržných vrstev. Mezi běžné podklady patří soudržná omítka, beton, pórobeton. Při lepení na netuhé a objemově nestabilní podklady se postupuje dle konkrétních podmínek. V případě velmi starých a savých podkladů doporučujeme podklad upravit penetračním nátěrem.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5 °C (vzduch i konstrukce), nesmí se rovněž provádět práce při vysokých teplotách (nad +26 °C), během silného větru a při dešti.

Rovinnost podkladu

Pro zateplovací systém (ETICS), připevněný k podkladu pomocí lepicí hmoty a hmoždinek, je max. hodnota odchylky od rovinnosti 20 mm/m. Doporučuje se, aby nerovnost izolantu jako podkladu pro základní vrstvu, nepřevyšovala velikost zrna omítky zvýšenou o 0,5 mm

Podkladní nátěr

V případě nutnosti penetrace se podklad penetruje ředěným penetračním roztokem weber.podkladu A s vodou v poměru 1:5 – 1:8, dle savosti podkladu. V případě vyšší savosti je doporučeno provést ještě jednu penetraci. Při první penetraci použijeme penetrační nátěr v ředění 1:8 a při druhé v ředění 1:5. Netýká se izolačních desek z polystyrenu a minerální vaty.

Nářadí

Hladítko nerezové, hladítko nerezové zubové, lžíce, vědro, míchačka, vrtačka, unimixer –míchadlo k vrtačce.

Čištění

Nádoby, nástroje a nářadí se po použití očistí vodou. Stejně tak je nutno ihned po aplikaci lepicí a stěrkové hmoty očistit konstrukce vestavěné do fasády, jako jsou okna, dveře, parapetní plechy.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • nejvyšší prodyšnost
  • jednoduchá zpracovatelnost
  • faktor difuzního odporu hmoty μ je 14

Poznámky

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých. krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Produkt je vhodný pro použití