Jak provést zateplení podhledů stropů nevytápěných prostor (garáží, sklepů, technických podlaží)?

  • elegantní řešení stropů nevytápěných prostor
  • zkosené hrany vytvářejí elegantně členěnou plochu
  • na povrchovou úpravu se neprovádí základní vrstva
  • jednoduchá a rychlá montáž
  • nehořlavé řešení
Jako izolant se používají desky nebo lamely s kolmou orientací vláken se zkosenými hranami. Desky se vyrábí v rozměrech 333 × 1000 mm, lamely se vyrábí v rozměrech 200 × 1200 mm, běžně v tloušťkách od 60 do 160 mm. Po dohodě s výrobcem lze dodat izolant v tloušťkách od 50 do 200 mm.