Jak provést zateplení podhledů stropů nevytápěných prostor (garáží, sklepů, technických podlaží)?

 • elegantní řešení stropů nevytápěných prostor
 • zkosené hrany vytvářejí elegantně členěnou plochu
 • na povrchovou úpravu se neprovádí základní vrstva
 • jednoduchá a rychlá montáž
 • nehořlavé řešení

Jako izolant se používají desky nebo lamely s kolmou orientací vláken se zkosenými hranami. Desky se vyrábí v rozměrech 333 × 1000 mm, lamely se vyrábí v rozměrech 200 × 1200 mm, běžně v tloušťkách od 60 do 160 mm. Po dohodě s výrobcem lze dodat izolant v tloušťkách od 50 do 200 mm.

Postup montáže

 • Cz.Weber

  Nanášení lepicí hmoty na izolační desku

  Připravená lepicí hmota se nanáší celoplošně zubovým hladítkem s velikostí zubu 8 × 8 mm nebo 10 × 10 mm.

 • Cz.Weber

  Lepení na strop

  Izolační deska s naneseným lepidlem se přitlačí na strop. V případě nutnosti penetrace se podklad upraví podkladním nátěrem weberpodklad A ředěným 1:5 až 8 s čistou vodou.

 • Cz.Weber

  Povrchová úprava

  Povrch izolačních desek zpevnit podkladním nátěrem weberpodklad A ředěným 1:5 s čistou vodou. Podkladní nátěr je třeba 2x až 3x opakovat! Po dokonalém zaschnutí vrstev podkladního nátěru se nanáší barva. Spotřeba barvy záleží na kvalitě provedení podkladního nátěru a na intenzitě překrytí. Je třeba počítat se 2–3 nástřiky barvou.

 • Cz.Weber

  Na menší plochy lze povrchovou úpravu aplikovat válečkem. Pro zpevnění povrchu izolačních desek je třeba použít podkladní nátěr weberpodklad A ředěný 1:5 s čistou vodou. Podkladní nátěr je třeba 2x až 3x opakovat! Spotřeba barvy záleží na kvalitě provedení podkladního nátěru a na intenzitě překrytí.

 • Cz.Weber

  Finální podoba

Najděte si nejbližšího prodejce nabízející materiály Weber, vybírat můžete z více než 2 000 prodejních míst.