weberbat beton

weber_bat_beton_BP_440.jpg

Suchá betonová směs se zrny až 10 mm

Dokumentace a brožury

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • Vysoké zatížení – pevnost 35 MPa
  • Tloušťky vrstev: 40 – 150 mm (připojený potěr)
  • Tloušťka mazaniny na zhutnění podkladu: 100 – 150 mm
  • Pochůznost: po 24 hod.
  • Zatížení: po 28 dnech
  • Vhodný pro zhotovení ztužujících ŽB věnců u RD a výplňový beton do tvarovek

Produkt je vhodný pro použití