weberbat beton

weberbat beton

Balení

  • Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta.

Suchá betonová směs se zrny až 10 mm

Definice výrobku

Jednosložková suchá betonová směs na bázi cementu pro vnitřní i vnější použití. Maximální velikost zrna 10 mm.

Použití

Ke spolehlivému vyrovnání podkladů v interiéru i exteriéru.Míchá se pouze s čistou vodou. Není určen jako konečná povrchová úprava. K vyrovnání stabilních vrstev, k použití jako podkladní vrstva pod konečnou povrchovou úpravu (hydroizolační cementové stěrky, dlažby). Slouží hlavně k vytvoření ztužujících ŽB věnců a výplňový beton určený do tvarovek a k vytvoření betonových mazanin na zhutněném podkladu.

➔ Najít prodejce ➔ Spočítat řešení

 

Barva

Šedá.