Weber podpořil mladé studenty ČVUT

19. dubna, proběhlo vyvrcholení soutěže Hala roku Akademik, které se stal Weber hlavním partnerem. Soutěž se konala v aule ČVUT pod záštitou děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze prof. Ing. Jiřího Máci, CSc., a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Weber měl v rukách tzv. Divokou kartu. Mohli jsme si vybrat model, který se nám zamlouval a tajně na něj vsadit. Tento model – tým, pak ještě obdržel naše weber montérky. 

 

Naše divoká karta byla předána modelu – týmu s názvem Dva a půl inženýra a z montérek měl obrovskou radost.

 

V soutěži si studenti vysokých škol se stavebním zaměřením mohli hravou formou ověřit získané teoretické poznatky ze svého studia. Jejich úkolem bylo navrhnout a vyrobit model stavební konstrukce a ten pak podrobit zatěžovací zkoušce. Studenti navrhovali a stavěli modely konstrukcí ze zadaných materiálů doma. V průběhu včerejška proběhly v prostorách fakulty zatěžovací zkoušky. Výsledné pořadí modelů je dáno efektivitou modelu, tedy poměrem mezi celkovou únosností modelu a jeho vlastní tíhou. V soutěži se hrálo o atraktivní ceny – hlavní výhra byla 50 000 Kč.

 

Cílem soutěže je podpořit studenty zapálené pro obor a dát jim příležitost porovnat svoje schopnosti a setkat se s profesionály ze stavební praxe.

Další informace na www.facebook.com/WeberTerranovaCZ