Weber je partnerem studentské soutěže: Hala roku 2019

V tuto chvíli právě graduje soutěž pro studenty s názvem Hala roku Akademik 2019, která se koná v aule Stavební fakulty ČVUT.

Soutěž "Hala roku Akademik" se vyhlašuje v kategorii předem připravených modelů a je určena pro studenty oborových vysokých škol v bakalářském a magisterském studiu.

Zvítězí nejefektivnější model, tedy model s největším poměrem mezi únosností a vlastní hmotností, který splní dané geometrické, materiálové a statické požadavky.

Úkolem soutěžících je navrhnout a zhotovit model zastřešení skládky soli s dopravníkem.  Model musí splňovat geometrické, materiálové a statické požadavky.

Model bude zastřešovat chráněný prostor (skládku soli) mezi dvěma podkladními bednami vzdálenými 1500 mm. Břemeno dopravníku bude simulováno zatížením ocelovými závažími ukládanými na zatěžovací desku umístěnou uprostřed rozpětí. Model konstrukce nesmí zasahovat do chráněného prostoru.

Více o soutěži zde.