weberdeco fresh

Cz.Weber

Definice výrobku

Jednosložková barva pro vnitřní použití s unikátní schopností aktivně odstraňovat formaldehyd z prostředí.

Použití

Interiérový nátěr s organickým pojivem a originální přísadou na vyzrálé minerální podklady, případně starší pevné nátěry a sádrokartony.
Aktivně odstraňuje formaldehyd z okolního prostředí. Nátěr je vysoce prodyšný, otěruvzdorný a s matným vzhledem

Vydatnost

6 – 12 m2 z 1 kg nátěru v jedné vrstvě

Uvedená hodnota je orientační a může se odlišovat dle ředění, druhu podkladu a způsobu zpracování.

Složení

Vnitřní disperzní nátěrová hmota s organickým pojivem, vápencovým plnivem a speciální přísadou.

Barevné odstíny

Vyrábí se v bílém odstínu.

Balení

  • V 5, 15 a 25 kg PE obalech.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky na podklad

Podklad musí být pevný, suchý, čistý bez mastnot, prachu a nesoudržných vrstev. Renovované podklady musí mít v celé ploše stejnou strukturu a savost. Teplota podkladu a prostředí nesmí při aplikaci a schnutí klesnout pod +8 °C.

Ředění

Provádí se čistou vodou dle typu zpracování.

Pokyny pro zpracování

Nátěr se nanáší dle potřeby a kvality podkladu minimálně ve 2 vrstvách. První vrstva se provádí nátěrem ředěným do 20% čistou vodou. Druhá a případné další vrstvy se ředí do 10% čistou vodou. Lze použít i neředěný. Nátěr lze nanášet malířskou štětkou, válečkem nebo vhodným stříkacím zařízením. Interval mezi jednotlivými nátěry je minimálně 2 – 4 hodiny, vždy po dokonalém proschnutí předchozí vrstvy.

Nářadí

Barva se nanáší štětkou, válečkem nebo stříkáním, vč. Airless.

Čištění

Použité nářadí se bezprostředně po použití očistí čistou vodou. Všechny okolní plochy chraňte před ušpiněním, případně ihned očistěte čistou vodou

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • aktivně odstraňuje formaldehyd z prostředí
  • vysoká bělost
  • výborná kryvost
  • dobře prodyšný
  • matný vzhled
  • otěruvzdorný

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5 °C do +30 °C. Chránit před mrazem. V případě otevření balení již nelze tuto skladovatelnost garantovat.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Nátěr nelze doobjednávat na dříve vyrobené šarže. Různé výrobní šarže nepoužívat v ucelené ploše.

Při malování by se měla teplota vzduchu, povrchu i barvy pohybovat v rozmezí 15 – 25 °C. Vhodné ředění, spotřebu, vhodnost nářadí použitého k realizaci a případně barevnost nátěru doporučujeme předem otestovat na malé zkušební ploše.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.

Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo
v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpeč nostním listu výrobku.
Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

Produkt je vhodný pro použití