webersys PUR

Cz.Weber

pistolová nízkoexpanzní montážní pěna

Definice výrobku

Jednosložková rozpínavá polyuretanová pěna s hnacím médiem bez CFC.

Použití

Hmota určená k dodatečnému vyplňování spár izolačních desek z pěnového polystyrenu při realizaci ETICS.

Číslo výrobku

MPP 001

Spotřeba

Dle síly vrstvy.

Balení

  • Ve 25 kg PE obalech

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu musí být v rozmezí +5°C až + 30°C. Při provádění při teplotách pod + 10 °C doporučujeme před použitím pěnu vytemperovat na + 15°C, nejlépe ponořením v teplé vodě. V žádném případě neohřívat v blízkosti tepelného zdroje!

Nářadí

Aplikační pistole.

Čištění

Před vytvrzením lze pěnu odstranit čističem PU pěny.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • velká vyplňovací kapacita
  • objemová stabilita
  • přesná aplikace pomocí pistolového systému
  • dobré tepelně a akusticky-izolační vlastnosti
  • dobrá přilnavost k většině materiálů (ne Teflon a PE/PP)

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data vyroby v dosud neotevřenych originálních obalech při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem a přímym sluncem.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví 
a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo 
v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte 
a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Veškeré zde uvedené údaje jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Produkt je vhodný pro použití