Ibovit 2

IBOVIT_2_01.jpg

urychlovač tuhnutí omítky

Definice výrobku

Přídavný komponent do omítky weber.pral pro práci v teplotách pod +10°C.

Použití

Urychluje tuhnutí omítky weber.pral při práci v nízkých teplotách. Přidává se do záměsové vody.

Číslo výrobku

D 851 20

Spotřeba

4-8l Ibovitu 2 na 200 l vody.

Balení

  • Ve 20kg PE kanystrech.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Podmínky pro zpracování

V době zpracování musí být externí teplota min +5°C.

Nářadí

Čistá nádoba na vodu 100-200 l, míchadlo.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • zkracuje vysychání čerstvé omítky
  • urychluje práci na fasádě
  • pomáhá při teplotách pod +10 °C

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech a suchých, temperovaných skladech. Nesmí zmrznout!

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití