Ibofon

IBOfon.jpg

emulze na zvýšení přídržnosti

Definice výrobku

Přídavný komponent do omítky weber.pral pro práci v teplotách pod +10°C.

Použití

Ibofon umožňuje provedení břizolitu na staré a vzájemně spojuje vrstvy břizolitu při nerespektování tzv. technické pauzy.

Číslo výrobku

D 851 15

Spotřeba

1,5 l na 30 kg.

Balení

  • Ve 15kg PE kanystrech.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Podmínky pro zpracování

V době zpracování musí být externí teplota min +5°C.

Nářadí

Čistá nádoba na vodu 100-200 l, míchadlo.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • sjednocuje nasákavost podkladu
  • zlepšuje aplikaci na málo savé podklady
  • umožňuje provedení břizolitu na staré podklady
  • vzájemně spojuje vrstvy břizolitu při nerespoketování tzv. tech.pauzy

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech a suchých, temperovaných skladech. Nesmí zmrznout!

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití