hloubkový zpevňovač omítek

Cz.Weber

Balení

  • V 5 lit. PE obalech, 64 ks - 320 litrů/paleta.

zpevňuje hloubkově staré omítky

Definice výrobku

Protředek ke zpevnění stávajících omítek a současnému snížení jejich nasákavosti. Zpevňovač omítek je tekutý, rozpouštědlo obsahující podkladní prostředek, který má vastnost pronikat hluboko do podkladu. Podklad se stává vazným a únosným pro fasádní nátěry, jako např. redis f, fasádní barvy N a rudicolor nebo tenkovrstvé omítky Terranova.

Použití

K ochraně stavby a jejímu dalšímu barevnému a strukturálnímu ztvárnění. Vhodný zvláště při rekonstrukci, modernizaci a renovaci fasád. Povrchově savé omítky, rovněž tak staré, pevné. Je vhodný i pro zpevnění pískujících interiérových omítek.

➔ Najít prodejce ➔ Spočítat řešení

 

Číslo výrobku

H 707

Spotřeba

Hloubkový zpevňovač omítek cca 0,3 l/m2

Naše technická řešení