weberpral KS

Cz.Weber

minerální škrábaná omítka břizolitového typu

Definice výrobku

Minerální škrábaná omítka břizolitového typu pro strojní aplikaci.

Použití

Omítka je určena k úpravě tradičních jádrových omítek. Může být použita i přímo na zdivo, pokud toto zdivo je 100 % homogenní.

Barevné odstíny

144 barevných odstínů

Číslo výrobku

OMM + číslo barvy

Spotřeba

1,5 kg/m2/1mm

Balení

  • Ve 25 kg pap. obalech s úpravou proti vlhkosti.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Omítka je vhodná na následující podklad - cihelné zdivo, betonové zdivo, monolitický beton, smííšené zdivo, kamenné zdivo, starý břizolit a jádrová omítka. Ostatní podklady je nutno konzultovat.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod + 5°C u bílého odstínu a pod + 8°C u barevných odstínů. Při omítání je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách prodlužujících zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu apod.) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možností poškození deštěm či mrazem i po několika dnech.

Nářadí

Strojní omítačka, zubatá stahovací lať, motýl, lžíce, H-škrabací lať, škrabák, bednící latě s rohem 45°.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou, stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků omítky. Při práci se doporučuje mít při ruce nádobu s vodou, na průběžné čištění nářadí.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • pro náročné, reprezentativní fasády
  • přírodní materiál
  • propustný pro vodní páry: µ = 15
  • mechanicky odolný
  • samočistící
  • resistentní napadení řasou
  • zpracování vyžaduje zkušenosti s břízolitovými omítkami

Poznámky

Skladování

12 měsíců do data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití