Jak zhotovit fasádní dekorace s weber.pral?

Vytvoření rohových kvádrů

vytvoření rohových kvádrů pomocí omítky weberpral

 • Cz.Weber

  Nárožní kvádry jsou fasádním dekoračním prvkem. Své znalosti zhodnotíte správným postupem a dodržením technologických pravidel.

 • Cz.Weber

  Vyznačte si vnější okraje rohových kvádrů tak, že si modře nakreslíte svislou čáru z každé strany nároží, na němž budete ozdobný pás vytvářet.

 • Cz.Weber

  Z každé strany nároží si připevněte dvě vodící latě:
  jednu na úroveň modré čáry, která značí vnější okraj kvádrů druhá poslouží jako opora pro srovnání a hlazení omítky. Při provádění přímo na zdivo použijte vodící latě o max. tloušťce 30 mm, při aplikaci na jádrovou omítku nebo beton pak max. 15 mm.

 • Cz.Weber

  Na podklad z jádrové omítky nebo betonu:
  před nahazováním hlavní vrstvy omítky, aplikujte 3 – 4 mm silnou vrstvu omítky weberpral s přídavkem Ibofix

  Na zděný podklad:
  u rohových kvádrů s tloušťkou větší než 20 mm aplikujte omítku ve dvou vrstvách.

 • Cz.Weber

  Srovnejte nanesenou vrstvu omítky pomocí stahovací latě a tlačte přitom na dřevěné vodící latě, pak vodící latě sejměte.

 • Cz.Weber

  Uhlaďte omítku a přidržujte přitom lať na hraně, aby nedošlo k poškození nanesené omítky na nároží.

  Odstraňte zbývající vodící latě.

 • Cz.Weber

  Proveďte rozměření a vyznačení spár v nanesené omítce. Do čerstvé omítky provádějte spáry za pomocí pravítka a ocelové vyřezávací čepele. Na zaschlé omítce se spáry značí pomocí pilky. Postupujte vždy směrem od rohu ke středu kvádru (z obou stran kvádru), aby nedošlo k poškození ostré hrany nároží, nebo hrany kvádru.

 • Cz.Weber

  Na kvádrech s většími rozestupy mezi spárami si vyznačte svislé spáry a odstraňte omítku pomocí majzlíku.

 • Cz.Weber

  Omítku nechte vytvrdnout a poté obruste povrch kvádrů karborundovým kamenem nebo smirkovým plátnem.

  Tato konečná povrchová úprava podtrhne výsledný efekt vaší práce.

Provedení

 • Cz.Weber

  čerstvá – zahlazená omítka weberpral – print

 • Cz.Weber

  po uhlazení omítky nástřik jemného kameniva (např. živec) do ještě čerstvé omítky

 • Cz.Weber

  přiložení zvolené profilované matrice na takto připravenou omítku

 • Cz.Weber

  vtlačení matrice za pomocí válečků do povrchu omítky

 • Cz.Weber

  sejmutí matrice, možnost vložení kontrastní omítky do vybraných, matricí vytlačených, míst

 • Cz.Weber

  technologická přestávka cca 3 hod. (závisí na počasí)

 • Cz.Weber

  seškrábání vybraných míst vzniklé dekorace

 • Cz.Weber

  (alternativně může být povrch omítky ponechán bez škrábání tak jak vypadá po sejmutí matrice s vtlačeným kamínkem – vhodné na rohových a soklových partiích)

Fasádní dekorace

to je skutečné mistrovství, ukažme to!

Fasádní dekorace

Fasáda získává na atraktivitě – jedinečnosti, neboť každý prvek je po provedení originálem.

Fasádní dekorace

Fasádní dekorace

Najděte si nejbližšího prodejce nabízející materiály Weber, vybírat můžete z více než 2 000 prodejních míst.