weberton extraClean active

weberton extraClean active

Balení

  • V 5 a 25 kg PE obalech

Fasádní nátěr s fotokatalytickým efektem

Definice výrobku

Fasádní nátěr s fotokatalytickým efektem obsahující modifikované silikátové pojivo. Je připravený k přímému použití se systémovou penetrací weberpas podklad S.

Použití

Nátěr je určen k přetírání nebo případnému dalšímu barevnému ztvárnění omítky weberpas extraClean nebo weberpas extra- Clean active. Přetřením nátěrem weberton extraClean active neztratí omítka své unikátní vlastnosti. Nátěr je dále určen na běžné minerální jádrové štukové omítky.

➔ Najít prodejce ➔ Spočítat řešení

 

Barevné odstíny

Barevné odstíny podle vzorkovnice webercolor line od roku 2013, bez odstínů označených zn. exclusive. Při použití na vnější tepelně izolační kompozitní systémy, zvláště na osluněné plochy, se doporučuje používat pouze odstíny s koeficientem HBW minimálně 30. Některé odstíny mají příplatek podle aktuálně platného ceníku. Při potřebě použití odstínu s nižším HBW lze využít technologii weberreflex (str. 150), popř. jiná opatření po konzultaci s výrobcem. Jednotlivé výrobní šarže mohou mít mírně odlišný odstín od barevného vzorníku, pro doobjednání je proto třeba uvádět čísla šarží. Doobjednání odstínu podle výrobní šarže je možné pouze do 6 měsíců od výroby původní šarže.

Při potřebě použití odstínu s nižším HBW lze využít technologii weberreflex, popř. jiná opatření po konzultaci s výrobcem.

Jednotlivé výrobní šarže mohou mít mírně odlišný odstín od oficiálního barevného vzorníku. Při doobjednávkách je proto třeba uvádět čísla výrobních šarží. Doobjednání odstínu podle výrobní šarže je možné pouze do 6 měsíců od výroby původní šarže.

Číslo výrobku

NFECA + č. odstínu

Spotřeba

weberpas extraClean

  • na hladký povrch 0,4 kg/m2
  • na hrubý povrch 0,65 kg/m2

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle stavu podklad a způsobu zpracování.

Case studies

Pivovar Škvorec
Rekonstrukce

Pivovar Škvorec

Rekonstrukce obvodového pláště domova na Cihlářské ulici dodnes čteme původní jméno z roku 1930 – Masarykův studentský domov. Autorem tohoto památkově chráněného ...