weberton marmolit

Cz.Weber

renovační ochranný nátěr

Poptej weber

Vyzkoušejte a rovnou objednejte u Vámi vybraného prodejce. 

Poptej Weber

Definice výrobku

Transparentní fasádní nátěr obsahující organické pojivo, určený pro renovaci povrchu omítky weberpas marmolit. Nátěr je připraven k přímému použití.

Použití

Je určen k renovaci dekorativní omítky weberpas marmolit.

Barevné odstíny

Dodávaný koncentrát má mléčné zabarvení a po vyschnutí je transparentní.

Číslo výrobku

NF MAR

Spotřeba

0,4 až 0,6 kg/m2

Balení

  • V 5kg a 15kg PE obalech.

Barevné odstíny

  • weber.pas marmolit MAR1 G01 (HBW 24)
  • weber.pas marmolit MAR1 M022 (HBW 51)
  • weber.pas marmolit MAR1 M074 (HBW 17)
  • weber.pas marmolit MAR2 0038 (HBW 19)
  • weber.pas marmolit MAR2 M052 (HBW21)
  • weber.pas marmolit MAR2 M059 (HBW21)
Zobrazit celý vzorník

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Nátěr je určen na podklad tvořený tenkovrstvou omítkou weberpas marmolit. Nové podklady není třeba upravovat. Starší povrchy doporučujeme mechanicky očistit nasucho kartáčem, následně omést smetákem nebo ofoukat proudem tlakového vzduchu. Povrch omítky lze též omýt vodou, tlakovým čistícím zařízením s použitím fasádního čisticího prostředku.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Při provádění je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání nátěru (teplota nad +25°C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného provedení.

Nářadí

Váleček s krátkým vlasem, štětec.

Čištění

Nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou. Všechny výplně otvorů (včetně rámů), parapety a ostatní konstrukce na fasádě je třeba chránit před ušpiněním nebo ihned po ušpinění očistit čistou vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • renovace povrchů omítky weber.pas marmolit
  • vytváří souvislou transparentní
  • vrstvu na povrchu omítky

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v dosud neotevřených originálních obalech při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem a přímým sluncem.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití