weberton lazur

Cz.Weber

dekorativní nátěr

Definice výrobku

Fasádní nátěr se sníženou krycí schopností obsahující silikonovou disperzi,

připravený k přímému použití.

Použití

Je určen k použití v kombinaci s omítkou weberpas silikon wood. Slouží pro barevné zvýraznění kresby dřeva při vytváření imitace dřevěného povrchu na fasádě omítkou weberpas silikon wood.

Barevné odstíny

Dle vzorkovnice weber.design- mahagon, teak, dub, ořech, borovice

Číslo výrobku

NFLA + č. odstínu

Spotřeba

0,2 kg/m2

Balení

  • V 5 a 20 kg PE obalech.

Barevné odstíny

  • borovice
  • dub
  • mahagon
  • ořech
  • Teak
Zobrazit celý vzorník

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Nátěr je určen na podklad tvořený tenkovrstvou omítkou weberpas silikon wood.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod + 5 °C. Při aplikaci je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání omítky (teplota nad 25 °C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného provedení - napojování. Při podmínkách prodlužujících zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu apod.) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možností poškození deštěm i po více než 12 hodinách, v extrémních případech i několika dnech.

Nářadí

Váleček, štětec, houba.

Čištění

Nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou. Všechny výplně otvorů (včetně rámů), parapety a ostatní konstrukce na fasádě je třeba chránit před ušpiněním nebo ihned po ušpinění očistit čistou vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • dekorativní nátěr pro barevné zvýraznění kresby dřeva při imitaci dřevěného povrchu na fasádě omítkou weberpas silikon wood

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od + 5 °C do + 25 °C. Chránit před mrazem.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví 
a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo 
v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte 
a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Veškeré zde uvedené údaje jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Produkt je vhodný pro použití