weberpas silikon concrete/finish

Novinka
Cz.Weber

probarvená pastovitá omítka se vzhledem monolitického betonu

Definice výrobku

Jemnozrnná probarvená pastovitá omítka obsahující organické pojivo a silikonovou disperzi, připravená k přímému použití.

Použití

Omítka weberpas silikon concrete je určena k vytvoření povrchu připomínající povrch monolitického betonu. Tato omítka se aplikuje do předem připravené již zaschlé vrstvy omítky weberpas silikon zrnitosti 1,5 mm. Rozetře se nerezovým hladítkem tak, že se vyplní její povrch do roviny. Povrch omítky weberpas silikon concrete se může
nechat bez dalšího hlazení jako pouze rozetřený, nebo se uhladí nerezovým nebo plastovým hladítkem. Pro dosažení hladkého povrchu lze zaschlou omítku přebrousit brusným hladítkem nebo bruskou. Pro vytvoření povrchu připomínající kletovaný beton se omítka weberpas silikon concrete opatří vrstvou velmi jemné omítky weberpas silicon concrete finish. Omítky se většinou volí ve stejném barevném odstínu, ale není to pravidlo. Volbou mírně odlišných barevných odstínů omítek lze dosáhnout povrchu připomínající benátský štuk.

Barevné odstíny

Dle vzorkovnice weber color line

Jednotlivé výrobní šarže mohou mít mírně odlišný odstín od oficiálního barevného vzorníku. Při doobjednávkách je proto třeba uvádět čísla výrobních šarží. Doobjednání odstínu podle výrobní šarže je možné pouze do 6 měsíců od výroby původní šarže.

Vzorník ke stažení v PDF

Číslo výrobku

  • OP 305Z

Spotřeba

  • weberpas silikon concrete:  1,5 až 2 kg/m2
  • weber pas silikon concrete finish: 0,5 až 1 kg/m2

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu
podkladu a způsobu zpracování.1,5 až 2 kg/m2

Balení

  • Ve 25 kg PE obalech

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Omítka weberpas silikon concrete se nanáší na zaschlou pečlivě provedenou omítku weberpas silikon zrnitosti 1,5 mm. Podklad pod obě omítky musí být rovný, hladký bez lokálních nerovností, které by výrazně ztěžovaly výsledné zpracování povrchu omítky weberpas silikon concrete. Omítka weberpas silikon concrete finish se nanáší na suchou, uhlazenou omítku weberpas silikon concrete.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Při provádění je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání omítky (teplota nad +25 °C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného provedení, zvláště vytvoření textury dřeva a napojování omítky.

Nářadí

Nerezové hladítko, plastové hladítko, brusné hladítko, zednická lžíce, unimixer a vrtačka nebo speciální míchadlo s možností regulace otáček, bruska.

Čištění

Nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou. Všechny výplně otvorů (včetně rámů), parapety a ostatní konstrukce na fasádě je třeba chránit před ušpiněním nebo ihned po ušpinění očistit čistou vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • jemnozrnná omítka pro vytvoření textury betonu
  • povrch omítky může být hlazený, broušený nebo kletovaný
  • vysoká vodoodpudivost
  • snadná aplikace

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití