weberflitr

Cz.Weber

dekorativní prvky pro mokré omítky

Definice výrobku

weberfliter jsou lesklá barevná zrna, která se nanáší technologií stříkání do mokré vrstvy nanesené tenkovrstvé omítky.

Použití

Lesklá zrna weberflitr nastříkaná do mokré tenkovrstvé omítky svými

lesklými plochami odrážejí dopadající světlo a vytváří podobný efekt jako

šupinky slídy v minerálních škrábaných omítkách.

Barevné odstíny

 • weberflitr černý: WFC
 • weberflitr černý jemný: WFCJ
 • weberflitr zelený: WFZ
 • weberflitr zelený jemný: WFZJ

Číslo výrobku

 • černý: WFC 
 • černý jemný: WFCJ
 • zelený: WFZ
 • zelený jemný: WFZJ

Spotřeba

 • weberflitr černý: cca. 0,4 kg/m
 • weberflitr černý jemný: cca. 0,3 kg/m2 
 • weberflitr zelený: cca. 0,4 kg/m

Balení

 • V 5 a 25 kg PE obalech.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Vhodný podklad jsou mokré tenkovrstvé omítky weberpas bezprostředně po rozetření a vytvoření struktury.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Při provádění je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání tenkovrstvé omítky (teplota nad +25°C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného provedení, zvláště napojování. Na zavadlou nebo zaschlou tenkovrstvou omítku zrna weberflitr nelze nanášet.

Nářadí

Stříkací omítková pistole, kompresor, běžné nářadí pro aplikaci tenkovrstvé omítky.

Čištění

Zbylá zrna weber.fliter se vysypou z násypky omítkové pistole. Pistole se vyčistí profouknutím tlakem stlačeného vzduchu z kopresoru.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • vytváří třpytivý vzhled fasády
 • černá a zelená varianta
 • nanáší se stříkáním do čerstvé omítky

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v dosud neotevřených originálních obalech

při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem a přímým sluncem.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití