weber.antigraffiti odstraňovač

weber.antigraffiti-odstranovac.jpg

odstraňovač grafiti

Definice výrobku

Pomalu a postupně rozrušuje barvu graffiti, proto při odstraňování je možné účinek weber.antigraffiti odstraňovač zastavit v kterémkoliv momentu, kdy si to uživatel přeje a snížit na minimum riziko poškození původního povrchu.

Použití

Výrobek byl vyvinut speciálně pro odstranění graffiti z nátěrů pro preventivní ochranu před graffiti (weber.antigraffiti nátěr). Na graffiti je třeba působit progresivně a hlídat okamžik, kdy působení odstraňovače zastavit.

Mají-li graffiti a povrch, na kterém je, shodné nebo velice podobné složení, odstranění graffiti je nemožné. Postup pro odstranění graffiti doporučujeme zvolit na základě zkoušky na malé části povrchu pokrytého graffiti.

Číslo výrobku

7802

Spotřeba

100-200 g/m2

Balení

  • Plechovka s 750 g, HDPE kanystry 5 a 20 kg.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Výrobek se používá k odstranění graffiti z povrchů opatřených ochranným nátěrem weber.antigraffiti nátěr.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • odstraňuje graffiti způsobené spreji nebo fixy z choulostivých povrchů 
  • má pomalý, ale progresivní účinek 
  • působení lze kdykoli přerušit pouhým setřením 

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5 °C do +40 °C. Chránit před mrazem.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití