urychlovač pro weberpas akrylát, weberpas silikon a weberpas aquaBalance

Weber Czech Republic

urychlující prostředek pro práci při nízkých teplotách - pro weber.pas akrylát, weber.pas silikon, weber.pas topDry a weber.pas aquaBalance

Definice výrobku

Přídavný komponent do pastovitých omítek weber.pas akrylát, weber.pas silikon, weber.pas topDry a weber.pas aquaBalance pro práci, kdy noční teploty mohou poklesnout na bod mrazu.

Použití

Používá se jako přísada do pastovitých omítek weber.pas akrylát, weber.pas silikon, weber.pas topDry a weber.pas aquaBalance při očekávaných poklesech teplot po aplikaci. Umožňuje rychlejší tuhnutí omítky. V době nanášení omítky musí být teploty nad +5°C. při vysoké vzdušné vlhkosti může urychlovač fungovat omezeně. 

Již po 4 hodinách nanesená omítka s přídavkem urychlovače snese teploty až -5°C.

Číslo výrobku

urychlovač V 001

Spotřeba

120 g (1 balení) urychlovače na 30 kg pastovité omítky.

Balení

  • Plastové ampule o hmotnosti 120 g.

Požadavky před aplikací

Podmínky pro zpracování

Těsně před aplikací omítek weberpas akrylát, weberpas silikon a weber.pas aquaBalance se do kbelíku (30 kg) vmíchá jedno balení urychlovače (120 g).

Nářadí

Míchadlo

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • umožňuje práci při nízkých teplotách
  • jednoduché použití
  • pro pastovité omítky weber.pas akrylát, weber.pas silikon, weber.pas topDry a weber.pas aquaBalance

Poznámky

Skladování

6 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5°C do +25°C. Chránit před mrazem.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití