Sanujeme vlhké a zasolené zdivo

Problémy

 • Cz.Weber

  Voda vniká do zdiva vlivem chybějící nebo porušené izolace, nebo povrchové úpravy. Jedna z nejčastějších škod způsobených vlhkostí zdiva jsou vlhkostní mapy se solnými výkvěty. Ze začátku působí mapy pouze neesteticky, ale další poruchy na sebe nenechají dlouho čekat.

 • Cz.Weber

  Vlivem vlhkého zdiva se snižuje jeho tepelně izolační schopnost. Zavlhčená omítka vlivem zamrznutí začíná praskat a tím se otvírá dalšímu přístupu vlhkosti.

 • Cz.Weber

  V interiéru zavlhčené zdivo umožňuje výskyt plísní a hnilobných bakterií. Tím se snižuje komfort užívaných prostor.

 • Cz.Weber

  Za spolupůsobení krystalizujících solí dochází k odpadávání omítky a k dalšímu narušování zdiva jehož poškození může být nebezpečné i z hlediska jeho únosnosti.

 • Cz.Weber

  Vykrystalizované soli mohou mít i hydroskopické vlastnosti. Tyto soli mohou přejímat vodu z okolního vzduchu. Spolu s kyselým deštěm jsou vhodným prostředím pro bakterie, plísně a řasy. Ty mají snahu si vlhké prostředí zachovat, a také nasávají vlhkost z okolního vzduchu.

 • Cz.Weber

  Vlivem nepropustného obkladu stoupá vlhkost výše než u zdiva bez obkladu.

 • Cz.Weber

  Proč jsou staré zdi vlhké a zasolené?

  U starého zdiva často chybí izolace, která by zamezila vzlínání kapilární vlhkosti. Současně s touto vlhkostí se přepravují rozpuštěné soli (dusičnany, chloridy a sírany), které se usazují v kapilárách a tím zmenšují jejich průměr. Tím umožňují vzlínání vody do vyšší výšky.

 • Cz.Weber

  V průběhu ročních období se hranice vlhkosti mění od minimální (h) až po maximální (H). V této oblasti se vlhkost nejvíce odpařuje a nejvíce se zde ukládají dopravené soli. Tyto hranice jsou u jednotlivých staveb rozdílné, ale zpravidla dobře viditelné.

 • Cz.Weber

  Voda na povrchu zdiva se odpaří, soli se vysušují a krystalizují. Tím zvětšují svůj objem a vlivem krystalického tlaku rozrušují povrchové vrstvy. Postupem času se tento proces stále opakuje a škody jsou stále patrnější.

Metody pro sanaci vlhkého zdiva

základní metody

Mechanické

Mechanické metody navazují na klasické sanační metody. Jejich úkolem je vytvoření nové hydroizolační clony proti vzlínající vlhkosti a nahrazují ruční práci klasických metod postupného vybourávání zdiva nebo podřezávání cihelného zdiva pilou.

 • strojní podřezávání řetězovou pilou
 • strojní podřezávání kotoučovou pilou
 • strojní podřezávání diamantovým lanem
 • zarážení nerezových plechů do zdiva

Injektážní

Injektážní metody vytvářejí hydroizolační clonu formou napuštění zdiva vodoodpudivými nebo vodonepropustnými materiály.

Tlakové – tlakové injektáže studené, tlakové injektáže horké

Beztlakové – utěsňující, hydrofobizační, impregnační

Elektrofyzikální metody

Jedním z technických prostředků proti vzlínání vody ve zdivu bez izolace jsou elektrofyzikální metody.

 • elektroosmotické
 • magnetokinetické

Elektrochemická metoda

Jedná se o metodu, která spojuje vlastnosti těsnící injektáže a elektrofyzikálního vysoušení zdiva.

doplňkové metody

Sanační omítkové systémy

 • sanační suché omítkové směsi
 • sanační přísady

Vzduchoizolační systémy

Vzduchoizolační větrací systémy mají nejdelší tradici v oblasti sanace vlhkého zdiva. Jejich podstata je ve vytvoření vzduchových dutin ve stavební konstrukci s proudícím vzduchem.

 • vnější
 • vnitřní
 • podpodlažní

Najděte si nejbližšího prodejce nabízející materiály Weber, vybírat můžete z více než 2 000 prodejních míst.