weberepox QS Novinka

weberepox QS - potěrová hmota pro finální nášlapnou vrstvu podlah - nátěr, stěrka v systému QS
  • Složka A 20,8 kg
  • Složka B 4,2 kg
  • Směs A + B 25 kg

Bezrozpouštědlová epoxidová hmota speciálně určená pro realizaci pískem prosypávaných podlahových systémů. Potěrová hmota pro finální nášlapnou vrstvu podlah – nátěr, stěrka v systému QS.

Definice výrobku

weberepox QS je pigmentovaná, nízkoviskózní, dvoukomponentní, bezrozpouštědlová
hmota, na epoxidové bázi s nízkou úrovní pachu při zpracování, se zvýšeným protiskluzem. 

Použití

weberepox QS je speciálně určen pro vytváření QS systému – protiskluzných podlahových systémů prosypávaných pískem. Materiál je vhodný pro vytváření podlah ve výrobních halách, skladech, autoopravnách, elektrárnách, obchodech parkovištích, školách, jídelnách, letištích, atd.

➔ Najít prodejce ➔ Spočítat řešení

 

Barevné odstíny

Vybrané základní barvy RAL – 1013, 1016, 1018, 1019, 3003, 3013, 5005, 5015, 6001, 6029, 7001, 7004, 7005, 7030, 7032, 7035, 7038, 7045, 9004, 9016. Cena těchto RAL viz příplatkový ceník. Hmota je vyráběna z pigmentů dle barevníku RAL, ale použité přísady mírně mění barevný odstín. Na základě povolené tolerance pigmentů dle barevníku RAL nelze vyloučit mírnou odchylku barvy mezi jednotlivými výrobními šaržemi. Pro dodržení stejného odstínu povrchu používejte hmotu stejné výrobní šarže. Výrobek se nesmí nijak upravovat nebo použít v rozporu se zněním tohoto technického listu.

Číslo výrobku 

QS RAL A - složka A; QS RAL B - složka B

Spotřeba

  • Cca 0,6 kg/m2 v jednom nátěru dle frakce použitého písku
  • Mísící poměr 4,5 (A) : 1 (B)

Příklady pro vás:

Níže uvedené spotřeby jsou výchozími hodnotami návrhu skladby a uvedené spotřeby materiálů se mohou lišit dle konkrétních podmínek!


Hrubý povrch tl. cca 1,5 mm
1. Penetrace weberepox P100, nebo weberepox P102 – spotřeba 0,5 kg/m2 se zásypem čistým suchým křemičitým pískem frakce 0,3–0,8 mm při spotřebě 2–2,5 kg/m2
2. Uzavírací vrstva weberepox QS spotřeba 0,60 kg/m2

Středně hrubý povrch v tl. cca 1 mm
1. Penetrace weberepox P100, nebo weberepox P102 – spotřeba 0,5 kg/m2 se zásypem čistým suchým křemičitým pískem frakce 0,1–0,5 mm při spotřebě 2–2,5 kg/m2
2. Uzavírací vrstva weberepox QS spotřeba 0,50 kg/m