weberepox pečetící

weberepox pečetící

25kg balení: složka A 16,8 kg, složka B 8,2 kg, směs A + B 25 kg

5kg balení: složka A 3,3 kg, složka B 1,7 kg, směs A + B 5 kg

Vazná a penetrační hmota na suchý beton, na beton se zvýšenou vlhkostí, pečetící a izolační uzávěra na mostní konstrukce.

Charakteristika

nízkoviskózní, dvoukomponentní, bezrozpouštědlová hmota na epoxidové bázi s nízkým obsahem VOC, dobrou tepelnou odolností při namáhání otevřeným plamenem, louhům, kyselinám, posypovým solím, olejům a dalším ropným látkám, bez obsahu nonylfenolu.

➔ Najít prodejce

 

Spotřeba

 • Jako penetrace: cca 0,3–0,6 kg/m2 dle savosti podkladu
 • Jako pečetící vrstva: cca 0,4 kg/m2 v první vrstvě cca 0,5–0,6 kg/m2 v druhé vrstvě

Rozsah použití

weberepox pečetící je určen:

 • na vytváření vazné a pečetící vrstvy na mostních konstrukcích pod asfaltové izolační pásy
 • na suché betony a jiné minerální podklady
 • na betony se zvýšenou vlhkostí
 • jako pojící vrstva mezi starý a čerstvý beton

Mísící poměr váhový

 • 2 (A) : 1 (B)

Vzhled/barva

 • Pryskyřice – komponenta A – RAL 1018
 • Tvrdidlo – komponenta B – nahnědlá, kapalina

Technická data

 • Objemová hmotnost: 
  • Složka A 1,25 kg/l
  • Složka B 1,05 kg/l

      ➔ Směs A + B 1,15 kg/l (hodnoty jsou platné při + 20 °C)

 • Tvrdost Shore D: 75 (7 dní/+23 °C/50 % r. v.)
 • Pevnost v tlaku: 40 N/mm2 (28 dní/+23 °C/50 % r. v.)
 • Pevnost v ohybu: 10 N/mm2 (28 dní/+23 °C/50 % r. v.)
 • Tahová přídržnost: > 1,5 N/mm2 (porušení v betonu)
 • Zpracovatelnost: 30 minut (při 20 °C)
 • Chemická odolnost: po 7 dnech (při 20 °C) bližší info k chemické odolnosti – kontaktujte naší Technickou podporu 
 • Doba pochůznosti: cca 24 h (při 20 °C) tato doba se může měnit v závislosti na klimatických podmínkách
 • Plné zatížení: po 7 dnech (při 20 °C) Aplikace následné vrstvy nejpozději do 72 hodin