weberepox PB drenážní

weberepox PB - drenážní

25 kg balení: složka A 15,6 kg, složka B 9,4 kg, směs A + B 25 kg

5 kg balení: složka A 3,2 kg, složka B 1,8 kg, směs A + B 5 kg

Vazná a penetrační hmota na suchý beton, na beton se zvýšenou vlhkostí, pojivo pro drenážní polymerbetony, pojivo pro plastbetony.

Charakteristika

nízkoviskózní, dvoukomponentní, bezrozpouštědlová hmota na epoxidové bázi s nízkým obsahem VOC, dobrou odolností louhům, kyselinám, posypovým solím, olejům a dalším ropným látkám, bez obsahu nonylfenolu.

➔ Najít prodejce

 

Spotřeba

1 kg na 14 kg kameniva frakce 8/16, nebo dle frakce kameniva

Rozsah použití

weberepox PB drenážní je určen:

 • jako pojivo pro drenážní polymerbetony dle požadavku TKP 18 – politika jakosti pozemních staveb,
 • jako pojivo pro polymerbetony, plastbetony, kamenné koberce,
 • na betony se zvýšenou vlhkostí

Mísící poměr váhový

1,7 (A) : 1 (B)

Vzhled/barva

 • Pryskyřice – komponenta A – čirá kapalina
 • Tvrdidlo – komponenta B – nahnědlá, kapalina

Technická data

 • Objemová hmotnost: 
  • Složka A 1,12 kg/l
  • Složka B 1,05 kg/l Směs A + B 1,1 kg/l (hodnoty jsou platné při + 20 °C)

       ➔ Směs A + B 1,15 kg/l (hodnoty jsou platné při + 20 °C)

 • Tvrdost Shore D: 75 (7 dní/+23 °C/50 % r. v.)
 • Pevnost v tlaku: 60 N/mm2 (28 dní/+23 °C/50 % r. v.)
 • Pevnost v ohybu: 20 N/mm2 (28 dní/+23 °C/50 % r. v.)
 • Tahová přídržnost: > 1,5 N/mm2 (porušení v betonu)
 • Zpracovatelnost: 30 minut (při 20 °C)
 • Chemická odolnost: po 7 dnech (při 20 °C) bližší info k chemické odolnosti – kontaktujte naší Technickou podporu 
 • Doba pochůznosti: cca 24 h (při 20 °C) tato doba se může měnit v závislosti na klimatických podmínkách
 • Plné zatížení: po 7 dnech (při 20 °C)
 • Aplikace následné vrstvy: nejpozději do 72 hodin