weberepox P122CH Novinka

Cz.Weber

25kg baleni: složka A 18,1 kg, složka B 6,9 kg, (směs A + B 25 kg)

Vysoce chemicky odolná epoxidová hmota  pro finální vrstvu podlah - nátěr, stěrka

Definice výrobku

weberepox P122CH je pigmentovaná, středněviskózní, dvoukomponentní, bezrozpou-štědlová hmota na epoxidové bázi.

Použití

weberepox P122CH je určen jako ochranný a izolační nátěr betonových a jiných savých minerálních podkladů, podlah, záchytných jímek, sedimentačních nádrží a všech dalších staveb či zařízení vystavených agresivním chemickým vlivům. Materiál je vhodný pro vytváření podlah ve skladech, výrobních halách, elektrárnách, obchodech parkovištích, školách, jídelnách, letištích, nemocnicích atd.

➔ Najít prodejce ➔ Spočítat řešení

 

Barevné odstíny

  • RAL –7001; 7004; 7012; 7030; 7032; 7035; 7038; 7045
  • Barva hmoty není přesně laděna na odstíny vzorníku RAL, odstíny RAL jsou pouze orientační. Není vyloučena odchylka barvy mezi jednotlivými výrobními šaržemi.

Číslo výrobku

  • P122CH

Spotřeba

  • cca 0,4-0,6 kg/m2 ve dvou až třech vrstvách, nebo stěrka 1,5 kg/m2/1 mm
  • Spotřeba je závislá na struktuře podkladu a druhu aplikace.