weberbat výztuž

Cz.Weber

sklovláknitá tkanina

Definice výrobku

Sklovláknitá tkanina určená jako výztuž do vybraných cementových potěrů.

Poptej Weber

Použití

Weberbat výztuž se využívá jako armovací sklovláknitá tkanina pro vybrané cementové potěry, ve kterých výrazně omezuje vznik smršťovacích trhlin a dalších defektů při vyzrávání a zvyšuje pevnosti (především pevnost v tahu za ohybu) celého souvrství.

Číslo výrobku

G120

Spotřeba

  • 1,1 bm/1 m2

Balení

  • V rolích šíře 1 m a délce 20 nebo 50 bm.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Podmínky pro zpracování

Dle podmínek příslušného cementového potěru, do kterého vkládáme sklovláknitou tkaninu.

Nářadí

Odlamovací nůž nebo nůžky, metr, pravítko.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • alkalická odolnost
  • minimalizace vzniku smršťovacích trhlin a dalších defektů při vyzrávání potěrů
  • nízká hodnota protažení
  • minimalizace defektů
  • velikost oka 40 × 40 mm
  • jednoduchá aplikace
  • snadná manipulace i transport
  • alterntivní řešení k některým lehkým ocelovým výztužím.

Poznámky

Skladování

V suchý a krytých skladech, minimálně 24 měsíců.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití