webersys pur lak

Cz.Weber

ochranný, polyuretanový, dvousložkový lak odolný UV záření

Použití

Používá se jako pojivo pro zhotovení penetračních nátěrů, stěrek. Jako penetrační pryskyřice výtečně zatěsňuje kapiláry a uzavírá póry v cementových a betonových podkladech. Je vhodná i jako krycí nátěr na samonivelační stěrku. Vhodný na podklady, vystavené vysokému mechanickému namáhání.

webersys PUR lak je určen pro venkovní i vnitřní matné nátěry očištěných a povrchově upravených cementových podkladů, případně dřevěných palubkových a parketových podlah a korku. Je vhodný pro ochranné nátěry venkovních i vnitřních epoxidový ploch, kde zamezuje nadměrnému žloutnutí podkladních vrstev vlivem UV záření. Zaschlý nátěr má dobrou odolnost vůči povětrnosti, UV záření, chemickým vlivům a vlhkosti. Dále má vysokou tvrdost, odolnost v ohybu, rychle zasychá. Není vhodný do vysoce namáhaných skladovacích a výrobních prostor.

Barevné odstíny

Transparentní matná.

Definice výrobku

Dvousložkový epoxidový oděruvzdorný lak pro finální ochranné vrstvy povrchů.

Spotřeba

cca. 0,125 kg/m2/na jeden nátěr.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach, oleje, mastnoty apod.) Všechny balastní látky, které mohou snížit přídržnost hmoty k podkladu je nutné mechanicky odstranit. Podkladní vrstva musí vykazovat maximálně 4 % zbytkové vlhkosti.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu, vzduchu i materiálu samotného nesmí klesnout pod +10°C. Práce spojené s aplikací (například míchání) se nesmí provádět pod + 10°C , při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, přímého slunečního záření, vlhka a průvanu. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +10°C a nad + 25°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Nářadí

Pomaloběžné spirálové míchadlo nebo vrtačka s míchacím nástavcem, nádoba na míchání velurový váleček, popřípadě štětec.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje se ihned po použití čistí ředidlem U 6002.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • Vysoká odolnost proti oděru
  • Pro vnitřní i venkovní použití
  • Nízkovizkózní dvousložková hmota
  • Pochůznost po 12 – 24 hodinách
  • Vysoká odolnost proti UV záření
  • Transparentní matnéprovedení
  • Odolnost povětrnostním vlivům 

Poznámky

Skladování

V suchých, krytých skladech při teplotě 5 – 25°C, po dobu vyznačenou na obalu výrobku.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Časové údaje o pochůznosti hmoty jsou vztaženy pro normální podmínky (20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu). Při nižších teplotách a vyšších vlhkostech se doby pro vyzrávání mohou úměrně prodlužovat. Weber.sys PUR lak nesmí být použit pro úpravu povrchů přicházejících do styku s potravinami, pitnou vodou, k nátěrům dětských hraček.

Produkt je vhodný pro použití