webersys epox plastbeton hrubý

Cz.Weber

Balení

  • 7 kg plechové obaly

Dvosložková bezrozpouštědlová transparentní epoxidová hmota. Pojivo pro kamenné povlaky s velikostí frakce plniva nad 8 mm 

Použití

Používá se jako dvousložkové epoxidové pojivo pro přípravu polymerbetonů, kamenných a štěrkových povlaků do interiéru i exteriéru.

Barevné odstíny

vzorník barev

Definice výrobku

Používá se jako dvousložkové epoxidové pojivo pro přípravu polymerbetonů, kamenných a štěrkových povlaků do interiéru i exteriéru. Určená pro velikost frakce plniva nad 8 mm. Poměr míchání natužené epoxidové kompozice a plniva je v tabulce níže. Při trvalém zatížení UV záření možné postupné zažloutnutí pojiva.

Číslo výrobku

NP 671

Spotřeba

dle mísícího poměru cca 20 kg/m2/1 cm tlušťky jíž připraveného kamenného povlaku