webersys epox plastbeton hrubý

webersys epox plastbeton hrubý - pojivo pro kamenné povlaky s velikostí frakce plniva nad 8 mm

Balení

  • 7 kg plechové obaly

Dvosložková bezrozpouštědlová transparentní epoxidová hmota. Pojivo pro kamenné povlaky s velikostí frakce plniva nad 8 mm 

Definice výrobku

Používá se jako dvousložkové epoxidové pojivo pro přípravu polymerbetonů, kamenných a štěrkových povlaků do interiéru i exteriéru. Určená pro velikost frakce plniva nad 8 mm. Poměr míchání natužené epoxidové kompozice a plniva je v tabulce níže. Při trvalém zatížení UV záření možné postupné zažloutnutí pojiva.

Použití

Používá se jako dvousložkové epoxidové pojivo pro přípravu polymerbetonů, kamenných a štěrkových povlaků do interiéru i exteriéru.

➔ Najít prodejce ➔ Spočítat řešení

 

Barevné odstíny

vzorník barev

Číslo výrobku

NP 671

Spotřeba

dle mísícího poměru cca 20 kg/m2/1 cm tlušťky jíž připraveného kamenného povlaku