webersys epox NS

Cz.Weber

silnovrstvý, finální nátěr na bázi epox. pryskyřice, bezrozpouštědlový

Použití

Používá se na povrchovou úpravu vodorovných konstrukcí jako nátěr či stěrka. Vhodný všude tam, kde je nutná vysoká odolnost vůči oděru, povětrnosti, chemickým vlivům. Zaručená umyvatelnost a bezprašnost.

Barevné odstíny

šedá, okrová a možnost pigmentace do odstínů RAL

Definice výrobku

Dvousložková, bezrozpouštědlová, epoxidová pryskyřice pro povrchovou úpravu vodorovných konstrukcí do extrémně namahanývh prostor. Vhodná pro nepřímý styk s potravinami. 

Číslo výrobku

NP 662

Spotřeba

  • nátěr: cca 0,2- 0,3kg/m2
  • stěrka: cca 0,5-0,8kg/m2

Balení

  • Ve 6,5 a 13kg plechových nádobách.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být suchý, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic, jako je prach, olej, mastnota a podobně.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5°C do +25°C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Nádoba na míchání, spirálové míchadlo, nylonový váleček.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití ihned očistí přípravkem C6003.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • do extrémně namahaných prostor
  • možnost pigmentace
  • interiér i exteriér
  • pochůznost po 12-24hod
  • odolná vůči vodě, alkáliím, kyselinám, solným roztokům, minerálním olejům, mazivům a pohonným hmotám
  • vhodná pro nepřímý styk s potravinami. 

Poznámky

Skladování

V dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +15 do +25°C po dobu vyznačenou na obalu výrobku. Chránit před mrazem.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití