webersys epox lak

Cz.Weber

rozpouštědlový epoxidový lak pro interiér

Použití

Používá se jako finální ochranná vrstva povrchů. Vhodný jako krycí nátěr weber.sys epox nátěr silnovrstvý s dekorativními akrylovými chipsy. Určen pro všechny aplikace s požadavkem na vysokou oděruvzdornost, omyvatelnost a bezprašnost. Vhodný pro nepřímý styk s potravinami.

Barevné odstíny

Transparentní – průhledná.

Definice výrobku

Dvousložkový epoxidový oděruvzdorný lak pro finální ochranné vrstvy povrchů.

Číslo výrobku

NP 663

Spotřeba

Cca 0,2 kg/m2.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být pevný, zbaven všech volných částic, prachu, mastných skvrn a všech nečistot. Lokální nerovnosti do 50 mm je třeba předem vyspravit hmotou weber.bat opravná hmota, nebo hmotou weber.sys epox 8 % smíchanou s křemičitým pískem v poměru 1:10.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5 do 25 °C, teplota podkladu musí být od +10 do 30 °C, a to i při aplikaci na podklad s podlahovým vytápěním. Čerstvě nanesené plochy by neměly být vystaveny přímému působení slunečních paprsků.

Nářadí

Nádoba na míchání, spirálové míchadlo, vrtačka (pomaluotáčková), velurový nebo nylonový váleček.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné po ukončení prací očistit přípravkem C 6003.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • Vysoká odolnost proti oděru
  • Odolnost proti chemickým vlivům, vodě a vlhkosti
  • Omyvatelnost a bezprašnost
  • Pochůznost po 12 až 24 hodinách.

Poznámky

Skladování

V suchých, krytých skladech při teplotě 5 – 25 °C, po dobu vyznačenou na obalu výrobku.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění - bezpečnost práce

Hmota je dodávána v přesném poměru složky A a složky B. Přidání jiných přísad a aplikace za nepříznivých klimatických podmínek (viz. Podmínky pro zpracování) je nepřípustné.

Produkt je vhodný pro použití