SET standard

set-standard-obal.jpg

standardní lepidlo na obklady a dlažby třídy C1T

Použití

Pro minerální podklady jako vápenocementové omítky a beton. Pro podlahy ve vlhkých provozech, k lepení keramických obkladů a nasákavých dlažeb do rozměrů 20 × 20 cm – nedoporučuje se pro větší mechanické namáhání, na dřevo, štuky, kovy a barevné nátěry.

Definice výrobku

Cementové lepidlo na obklady a dlažby.

Barevné odstíny

Vyrábí se v šedé barvě.

Číslo výrobku

TST 25

Spotřeba

4 kg/m2

 

Balení

  • Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1050 kg/palet

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Podkladní nátěr

Na penetraci podkladu před aplikací směsi používáme ředěný roztok weber.podklad A s vodou v poměru 1:5. V případě vyšší savosti je doporučeno provést ještě jednu penetraci. Na nesavé a problematické povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev nebo zbytků lepidel) doporučujeme použít penetraci weber.podklad haft.

Popis zpracování

Lepidlo se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) do cca 6 litrů litrů vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky). Doba míchání je 2 minuty. Nechat 5 minut odležet a poté ještě jednou krátce promíchat.

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako je prach), oleje, mastnoty apod. Podklad před lepením upravíme pomocí penetračního nátěru.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5 °C do +25 °C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu. Uvedené hodnoty se týkají standardních podmínek při 20 °C a jsou přiměřeně delší při nižších teplotách a kratší při vyšších teplotách.

Nářadí

Vědro, vrtačka s míchadlem, nerezová hladítka o velikosti zubu 6 × 6 mm nebo 8 × 8 mm (dle rozměru dlaždic).

Čištění

Nádoby a nářadí se po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • Pro lepení obkladů i dlažeb v interiéru
  • Vhodné pro nasákavé dlaždice o rozměrech max. 20 × 20 cm
  • Pro lepení soklů
  • Třída C1T

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití