weberfor profi 1000 (low dust - nízkoprašné lepidlo)

Cz.Weber

Definice výrobku

Lepidlo na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.

Použití

Lepidlo je určené k pokládce dlažby s jakoukoliv porozitou, pro velké i velmi velké rozměry dlaždic. Je vhodné pro exteriér i interiér. Vhodné pro podlahové topení. Nepoužívat na dřevo, kovy a nátěry.

Barevné odstíny

Béžovošedá.

Číslo výrobku

LOD 539 LD

Spotřeba

4kg/m2

Balení

  • Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako je prach), oleje, mastnoty apod. Doporučujeme podklad upravit penetračním nátěrem.

Podmínky pro zpracování

práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod + 5 °C a nad + 25°C (vzduch i konstrukce) nesmí se rovněž provádět práce na přímém slunci, během silného větru a při dešti. Při použití v exteriéru nelze nanášet na zmrzlý nebo rozmrzajcí podklad. Při lepení v interiéru je zakázáno lepit na teplé podklady.

Nářadí

Vědro, vrtačka s míchadlem, nerezová hladítka o velikosti zubu 6× 6 mm nebo 8× 8 mm (dle rozměru dlaždic).

Čištění

Nádoby a nářadí se po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • nízkoprašné, lité lepidlo určené pro anhydritové potěry
  • pro dlaždice velkých rozměrů i z přírodního kamene
  • doba pochůznosti po 12 hod.
  • vhodné pro podlahové vytápění
  • třída C2E

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití