Jak diagnostikovat a připravit podklad před aplikací dlažby/obkladu?

Než se rozhodneme položit novou dlažbu či obklad, je nutné napřed diagnostikovat podklad. Zda je podklad pevný, stabilní, savý, nebo nesavý je důležitou informací před volbou druhu lepidla, přednátěru a vlastní aplikace.

1. rovinnost podkladu

Jak poznáme rovinnost podkladu?

 • Weber Czech Republic

  Rovinnost podkladu by neměla přesáhnout nad 2 mm na 2 m hliníkové nebo hoblované lati. Rozdíl by neměl být větší než ± 2 mm.

 • Weber Czech Republic

  Lať se klade náhodně křížem.

2. stabilita podkladu

Posouzení stability stávajících finálních vrstev

V případě, že jste se rozhodli neodstraňovat stávající finální vrstvy, je třeba posoudit jejich stabilitu po celé ploše místnosti.

 • Weber Czech Republic

  Jak poznáme stabilní podklad od nestabilního?

 • Weber Czech Republic

  Nejlépe chůzí po podlaze zjistíme stabilitu prken.

 • Weber Czech Republic

  V případě zjištění, že některá prkna jsou uvolněná, doporučujeme jejich mechanické připevnění.

3. pevnost podkladu

Jak jednoduše poznáme pevnost podkladu?

 • Weber Czech Republic

  Kovovým trnem zjistíme pevnost podkladu.

 • Weber Czech Republic

  Vždy je třeba posoudit podklad i dokonalejším způsobem – sondou. Tímto způsobem se zjistí celková skladba podkladních vrstev.

 • Weber Czech Republic

  Ukázka naprosto nestabilního podkladu.

4. nasákavost

Jak rozeznáme nasákavý podklad od nenasákavého?

 • Weber Czech Republic

  Na podklad nalijeme menší množství vody.

 • Weber Czech Republic

  Jeli voda na povrchu ještě po 5 minutách považujeme tento podklad za nesavý. V případě, že do 5 min. je voda vsáklá do podkladu, jedná se o savý podklad.

5. posouzení

Jak jednoduše posoudíme stávající podklad?

 • Weber Czech Republic

  Poklepem každé dlaždice zjistíme její stabilitu.

 • Weber Czech Republic

  Nestabilní dlaždice přilepíme.

 • Weber Czech Republic

  Pevnost stěrky posuzujeme tzv. vrypy ocelovým trnem nebo nožem.

 • Weber Czech Republic

  Vytvoříme mřížku cca 2 × 2 mm na prostoru cca 10 × 10 cm.

 • Weber Czech Republic

  V případě, že cca 80 % stěrkovací hmoty zůstává na místě, není třeba nové stěrky.

6. očištění

Podklad je velmi důležité pečlivě očistit od zbytků stavebních materiálů.

 • Weber Czech Republic

  Odstraníme zbytky lepidel, krytin a nátěrů.

 • Weber Czech Republic

  Starý podklad v případě potřeby odmastit, např. saponátem s vodou a zároveň odstranit zbytky vosku alkalickým roztokem (voda + soda).

 • Weber Czech Republic

  Povrch popř. otryskáme. Na podlaze se používá metoda otryskání ocelovými kuličkami, nebo frézováním.

7. vlhkost

Vlhkost podkladu je velmi důležitá pro aplikaci následných vrstev. Měření proveďte CM vlhkoměrem.

 • Weber Czech Republic

  Vlhkost podkladu je velmi důležitá pro aplikaci následných vrstev. Měření proveďte CM vlhkoměrem.