VODOIZOL 2K

Cz.Weber

Balení

  • 9,5kg PVC vědro

Tekutá dvousložková hydroizolace

Definice výrobku

Polymercementová, trvale pružná hydroizolace. Určená pro těsnění vodních nádrží, jímek nebo jako protiradonová zábrana.

Použití

Izolace vodních nádrží, izolace suterénních prostor proti radonu.

➔ Najít prodejce ➔ Spočítat řešení

 

Barevné odstíny

Přírodně šedá

Číslo výrobku

7614 2K

Spotřeba

1,6 až 2,0 kg/mm/m2 pro 2 vrstvy; 1,5 kg/2 nátěry při stékající vodě; 3,0–4,0 kg/3–4 nátěry při tlakové vodě.

Složení

Portlandský cement, polymerní disperze, zušlechťující aditiva.