Stanislav Filka

Pracovní pozice: Dělník ve výrobě - Prostějov

„Pracuji v Prostějově ve výrobě suchých stavebních hmot. Jsem dělníkem a nyní i předákem, kterým jsem se stal po 3 letech práce na jednotlivých pozicích.“

Na směně jsme předáci většinou dva a střídáme se na této pozici po týdnu. Dělával tady kamarád na mokré výrobě. Doporučil mi, ať pošlu životopis, pokud chci získat dobrou práci. Pak mi pan Stoupal, vedoucí výroby, zavolal a vyšlo to. Pro mě nebylo složité se činnosti spojené s prací tady naučit, většina věcí je celkem logická, anebo jsem to už znal, ale samozřejmě cvik a jistota se získá až časem. 

Naše rána probíhají tak, že jdeme do kanceláře za dispečerem, ten má napsáno, kdo ten den bude na kterém stanovišti. Také má napsaný plán výroby, který se aktualizuje podle objednávek. Jeden člověk je na velínu a má na starosti průběh výroby, změny zakázek a organizaci výroby a to hlavně odpoledne a v noci. V Prostějově chodíme v sezoně i na noční. Další kolega je na lince a ovládá jí, to je takzvaná „pytlovačka“ kde se vyrobený materiál naplní do pytlů a poté automaticky poskládá na paletu, další je na vysokozdvižném vozíku a odváží a poslední je na „sušárně“, kde suší a přijímá písky. Do laboratoře také nosí vzorky kvůli kontrole kvality.

 

 

„Jsem moc rád, že jsou pozice takhle rozdělené a že si to každý den můžeme střídat, díky tomu není práce jednotvárná.“

Jsem tady spokojený, protože tady pracuje hodně kamarádů a mám to kousek od domova. Nestalo se nám, že by výroba stála a neměli jsme práci, firma je stabilní a má dost zakázek, to mi dává pocit jistoty.

Výrobní závod - Praha

Kariéra ve Weber