Weber materiály překročily hranici standardního využití a pronikají do umělecké tvorby

Ve čtvrtek, 8. prosince proběhla vernisáž výstavy Fragment Kaleidoskopu umělkyně Lu Jindrák Skřivánkové ve SmetanaQ Gallery na Smetanově nábřeží 334/4 v Praze. Mimo její obrazy, které jsou malovány Weber omítkami, zde byly k vidění i dva objekty, které vznikly v kooperaci s našim týmem 3D Print Concrete.

Pro akademickou malířku Lu Jindrák Skřivánkovovou jsme se stali jistým mezníkem v její životní tvorbě. V tomto smyslu byla zahájena samotná vernisáž, kde umělkyně děkovala za možnost spolupracovat a tvořit s Weber. Bylo pozoruhodné, že pro samotnou uměleckou tvorbu Lu, je důležitější možnost pracovat s našimi materiály, než podpora rodiny, které poděkovala až v dalším pořadí svého proslovu.

Navštivte výstavu "Musela jsem se ovládnout"

  • Vernisáž: proběhla ve čtvrtek 8. prosince od 18 hod ve SmetanaQ Gallery, Smetanovo nábřeží 334/4, Praha 1
  • Výstava bude do neděle, 5. března 2023

Na výstavě je zhruba 20 obrazů, video maping a 2 sochy 3D Print Weber Concrete, které vychází z kresebné plastické linky z poslední tvorby umělkyně.

Průřez tvorby reprezentují nejen kombinované techniky na plátně, ale také dva výsostně dominantní solitéry, vytvořené technologií 3D Print Weber Concrete.

Názvy artefaktů, vytištěné Weber 3D Print:

  • “PUSU“ a „Musela jsem se ovládnout“

Něco více o výstavě: Fragment kaleidoskopu 

Tvorba dvou žen, Lu Jindrák Skřivánkové (1982) a Iry Svobodové (1986)  představuje určitý dobře zvolený fragment pomyslného kaleidoskopu současné malířské scény. Dva příklady tak odlišného přístupu k nefigurativní malbě. Promyšlený řád postavený před expresivní gesto. Autentická komunikace mezi dvěma energiemi, přístupy a do jisté míry také separovanými mikrosvěty. Kde přesto, nebo právě proto stále nad výše zmíněným převládá společný jmenovatel, který spočívá na pevných základech naprosté oddanosti a pokoře před médiem malby. Jeho možnostmi, úskalími a nekonečnou variabilitou výrazových možností.

A něco o tvorbě Lu:

Obrazy Lu Skřivánkové jsou syntézou předchozích etap, kdy byla inspirována zejména architekturou a barvou. V malbách je gesto, tvar, proporce, osobní energie, zkušenost a prožitek. Plasticita je vyjádřena malbou a barevnými kontrasty. V obrazech je pulz. Jsou osobní. Upřímně založené na autopsii předešlých let. Práce posledních dvou let jsou odvozeny od těchto autorských zkušeností. Co se formy týká, došlo k razantní změně. Autorka energii koncentruje do separovaných gest. Směřuje koncentrované toky energie do barevných ploch a útvarů, které vzájemně prolíná ve výsledné abstraktní formy. Barevnost je potlačená a redukovaná. Malbu vyvazuje ze základní obrazové roviny ven do prostoru. Vrypy a vrásněním často vytváří rastrované plochy na pomezí reliéfu.

http://lucieskrivankova.com