Společnosti Saint-Gobain a SKANSKA uzavřely memorandum o spolupráci

Ve středu 24. 2. 2021 podepsali nejvyšší představitelé obou firem, zodpovědní za aktivity v České republice, dohodu o spolupráci, která vymezuje společný postup při řešení výzev udržitelné a ekologické výstavby.

Cílem je jasně a srozumitelně deklarovat závazky při realizaci projektů, na kterých se Saint-Gobain podílí jako dodavatel. Jsme největším výrobcem stavebních materiálů v Česku i na celém světě, cítíme tak zodpovědnost za budoucí podobu světa. Stavebnictví je dnes jedním z největších producentů CO2 a my musíme reagovat rychle, konkrétními kroky a dostát našim závazkům, kterými je mimo jiné uhlíková neutralita Saint-Gobain do roku 2050. Společným postupem a touto dohodou se společností Skanska chceme celému odvětví nadále ukazovat směr a prošlapávat cestu. Kdo jiný by tak měl učinit nežli lídři ve svých oborech,“ uvedl po podpisu dohody Tomáš Rosák, generální ředitel Saint-Gobain Česká republika a východní Evropa.

Udržitelné stavění je pro nás nejen deklarovanou prioritou, ale denní praxí. Od nákupu energie z obnovitelných zdrojů, přes úspory vody a tepla až třeba pro nový beton ze stavebního recyklátu – ve stavebnictví je Skanska lídrem v uplatňování nových přístupů i technologií a náš cíl uhlíkové neutrality do roku 2045 považujeme za zcela reálný. Jsme proto velmi rádi, když tuto naši klíčovou hodnotu můžeme sdílet s tak významným partnerem, jakým Saint-Gobain ve stavebním řetězci bezesporu je. I pro toto partnerství doslova platí naše zásada, že stavíme svět, ve kterém sami chceme žít,“ dodal Michal Jurka, prezident Skanska Central Europe.

více informací