SKUPINA SAINT-GOBAIN PODPOŘILA AKCI UKLIĎME ČESKO

Saint-Gobain se pravidelně zapojuje do celosvětového úklidového dne, letošní podzimní ročník akce Ukliďme Česko navíc podpořil i finančním darem. Skupina dlouhodobě usiluje o snižování svého dopadu na životní prostředí a aktivně podporuje udržitelnost nejen svými materiály, ale i aktivním přístupem.

Saint-Gobain se pravidelně zapojuje do celosvětového úklidového dne

Skupina Saint-Gobain v České republice podporuje finančně samotný spolek  a zároveň se sama aktivně zapojuje do organizace úklidů, a to již od roku 2017. Letošní podzimní ročník podpořila finančním darem ve výši 50 000 Kč, do akce se aktivně zapojilo  100 zaměstnanců, kteří uklízeli na sedmi místech po celém Česku.

 „Definovali jsme jasně své cíle v oblasti udržitelnosti, ať už se jedná o spotřebu vody nebo emise CO2, kdy naším hlavním cílem je být do roku 2050 uhlíkově neutrální. Realizujeme mnoho aktivit, abychom cílů dosáhli, ať už se jedná o recyklaci, zavádění nových výrobních technologií, změny ve způsobu dopravy nebo přechod na bezemisní energie. Bez zapojení zaměstnanců by to bylo mnohem těžší. Akce Ukliďme Česko dokazuje, že se nám je daří zapojovat a že i oni si uvědomují akutní potřebu čelit stávajícím klimatickým výzvám,“ dodal Jakub Benda, tiskový mluvčí Saint-Gobain v ČR a zároveň účastník jednoho z úklidů.

Úklidy probíhaly na předem vytipovaných lokalitách, vždy ale tam, kde má Saint-Gobain své výrobní závody, tedy  v Praze, Hořovicích, Českém Brodě, Litomyšli, Hodonicích, Brně a v Lipníku nad Bečvou. Dohromady při nich byla sesbírána téměř jedna tuna odpadků.

 „Jsme rádi, že se do akce Ukliďme Česko zapojují velké firmy jako je Saint-Gobain, který je  v letošním roce se sedmi uspořádanými úklidovými akcemi druhou nejaktivnější firmou u nás a budeme se těšit na pokračování spolupráce i v následujících ročnících”, říká Radek Janoušek ze spolku Ukliďme Česko.

převzato ze stránky...