Saint-Gobain mezi TOP 100 nejinovativnějšími společnostmi světa

Již devátý rok po sobě společnost Clarivate Analytics* zařadila Skupinu Saint-Gobain mezi 100 nejinovativnějších společností v žebříčku Derwent Top 100 Global Innovator 2020. Ten je založen na čtyřech hlavních ukazatelích: celkový počet patentů, jejich kvalita, globální rozsah a jejich dopad měřený počtem referencí.

Toto opětovné ocenění je poctou mnohaletému zaměření Skupiny Saint-Gobain na inovace, výzkum a vývoj. Oceňuje odbornost a odhodlání všech týmů poskytovat zákazníkům nová a výjimečná řešení důležitých společenských otázek spojených s  komfortním bydlením, užíváním staveb, a odpovědným přístupem k udržitelnosti.

Při vývoji těchto řešení se Saint-Gobain spoléhá na silný vlastní výzkum a vývoj, který je řízen globálně. Organizace zahrnuje osm samostatných výzkumných center napříč  všemi odvětvími, ve kterých Skupina podniká. Ta doplňují výzkumná a vývojová oddělení, která se zaměřují na specifické produktové řady nebo regionální potřeby. V České republice jich Saint-Gobain provozuje hned několik, například pro vývoj minerální vaty, skelného vlákna, sádrokartonových desek nebo fasádních a podlahových systémů. Vedoucí postavení Skupiny v inovacích potvrzuje skutečnost, že ročně obdrží více než 400 patentů.

„Tato organizace nám umožňuje otevřeně inovovat s různými partnery, s našimi zákazníky, ať už se jedná o malé startupy či zavedené společnosti, nebo univerzitami. Výsledkem je to, že jeden ze čtyř produktů, které dnes Saint-Gobain vyrábí, před pěti lety ještě neexistoval. To zvyšuje naši konkurenceschopnost a růst, a je zdrojem hrdosti našich zaměstnanců,“ říká Pierre-André de Chalendar, předseda představenstva a generální ředitel skupiny Saint-Gobain.

* Dříve Thomson Reuters