Saint-Gobain Fórum 2022 | Stavební zákon – bude skutečně platit jeden proces, jedno razítko?

Jak pomůže stavebnictví digitalizace, certifikace budov, nebo nové materiály?

Jeden proces, jedno razítko! Princip nového stavebního zákona. Zůstane zachován? Kdy budeme mít novou stavební legislativu v praxi? A jak pomůže stavebnictví digitalizace, certifikace budov, nebo nové materiály?

Online konference

V úterý 29. 3. 2022 od 10:00 hod proběhla online konference Saint-Gobain Fórum. Lze sledovat kdykoliv zpětně.

Téma: Stavební zákon – bude skutečně platit jeden proces, jedno razítko?

  • Je legislativa typu stavebního zákona něco, co musí sledovat i výrobce?
  • V jakých zemích jsou v digitalizaci stavebního procesu nejdál? Kde bychom se mohli inspirovat a poučit?
  • Jak může digitalizace pomoci v čím dál větším tlaku na sledování uhlíkové stopy budovy a její udržitelnost?
  • Co je a co není možné použít v případě, že chceme dosáhnout některé z certifikací jako LEED nebo BREEAM?
  • Jakou jinou formou certifikace, mimo té dané zákonem, se v Saint-Gobain zabývá?

Nový stavební zákon měl nabýt účinnosti v červenci 2023, současná vláda jej ale označila za nedomyšlený. Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš proto teď pracuje na jeho novelizaci. Proti odkladu se staví autorka původní verze zákona Klára Dostálová. Zástupci státní správy a soukromých firem pak ohledně změn cítí velkou nejistotu. O vývoji a dopadech nového stavebního zákona i o certifikaci budov či digitalizaci stavebního řízení diskutovali odborníci na prvním letošním Saint-Gobain Fóru, které proběhlo v úterý 29. března.

Nový stavební zákon aspiruje na zákon roku. Jeho cílem mělo být zjednodušení a zrychlení stavebního řízení. Současná vláda v čele s ministrem pro místní rozvoj a viceministrem pro digitalizaci Ivanem Bartošem se však rozhodla jeho účinnost odložit a některé části upravit. Odmítá třeba vznik Nejvyššího stavebního úřadu. Jak uvedl na Saint-Gobain Fóru ministr dopravy Martin Kupka, autor pozměňovacího návrhu: „Nový úřad by mohl vydávání stavebních povolení ještě více ochromit. S jeho vznikem by se navíc pojily velké finanční náklady a zdlouhavé procesy vytváření nových směrnic a institucí.”

Centralizovaný úřad měl vzniknout částečně i proto, aby stavebníkům ušetřil obíhání úřadů a shánění mnoha razítek. Princip “jeden stavební proces, jedno razítko” bude ale dle Kupky po zavedení nového stavebního zákona platit i bez něj. „Stačit bude procesní integrace a digitalizace stavebního řízení,“ uvedl. Další integrace by měla proběhnout v oblasti přidružených oprávnění environmentálního a bezpečnostního charakteru; ta by případně představovala “druhé razítko”. „Předchozí vláda slibující jedno razítko neříkala celou pravdu. Ve specifických případech je totiž třeba řešit stavební povolení i s dalšími úřady,” vysvětlil Kupka.

„Kdyby vznikl Nejvyšší stavební úřad, měla by tato oblast metodické vedení a úředníci by byli snadněji zastupitelní. Ponecháme-li pravomoci ohledně stavebního řízení obcím a krajům, na úředníky se bude dále valit práce, kterou nebudou stíhat, a nebude je mít kdo zastoupit,“ oponovala Kupkovi šéfka sněmovního výboru pro veřejnou správu Klára Dostálová, která byla dalším hostem Saint-Gobain Fóra. Dle ní povede pozměněný stavební zákon stále ke zjednodušení stavebního řízení, nikoli však k jeho urychlení. Svěření stavebního řízení do jednotné státní správy podpořil také prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza. Ulehčilo by podle něj situaci ve větších městech. „Ve velkých městech se dnes odehrává 75 % ekonomické aktivity. Podmínky jejich rozvoje jsou jiné než u malých obcí a místní úředníci na ně nemusí vždy stačit,“ řekl v rámci Saint-Gobain Fóra.

Jeden z hlavních iniciátorů pozměňovacího návrhu, ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, detailně promluvil o novelizaci stavebního zákona v rámci Saint-Gobain Fóra vůbec poprvé. „Inspiraci pro moderní stavební řízení můžeme najít ve skandinávských zemích, například v Dánsku či Finsku,” uvedl. Úspornost digitalizace pak na konkrétním příkladu z Dánska ilustroval projektový specialista ze Saint-Gobain Petr Antl. „Saint-Gobain se v Kodani podílel na projektu výstavby dvou identických mateřských škol, přičemž u první z nich se postupovalo tradičním způsobem a u druhé byl využit digitální systém BIM. V druhém případě byly náklady o třetinu nižší,” popsal příklad z praxe.

Za odklad účinnosti zákona čelí Bartoš z některých stran kritice. Například takzvaný Portál stavebníka, tedy web, jehož prostřednictvím půjde celé stavební řízení sledovat z pohodlí domova, měl být původně spuštěn již v červenci příštího roku, nyní se ale může zpozdit až o půl roku. „Celkové náklady na digitalizaci stavebního řízení představují 1,6 miliardy korun z evropských peněz. Nechtěli jsme proto projekt spouštět předčasně. Vše se musí nejprve dostatečně otestovat, je nutné zaškolit zaměstnance, aby uměli se softwarem pracovat, důsledně připravit metodologii atd.,” obhajoval Bartoš své rozhodnutí. Účinnost zákona přitom očekává v polovině roku 2024.

Za stavebníky se k tématu vyjádřili také zástupci Saint-Gobain jakožto jednoho z největších výrobců stavebních materiálů v ČR. Ti zdůraznili, že digitalizace stavebního řízení může prospět i planetě. „Informace o udržitelnosti jednotlivých materiálů budou zpracovány digitálně a architekti či projektanti k nim budou mít snazší přístup,“ myslí si projektový specialista ze Saint-Gobain Petr Antl. „Udržitelné stavění je důležitým tématem, protože v současnost dochází zásoby surovin i energie. Rychle se rozvíjející technologie ale zajišťují, že se stavebnictví posouvá právě směrem k udržitelnosti. Nový stavební zákon k tomu snad přispěje,” dodal k tématu Miloš Hutník z divize Weber, Saint-Gobain.

Akce se zúčastnili:

Nebude chybět ani názor stavebníků. Nejen na zákon jako takový, ale i jak ovlivní očekávanou digitalizaci celého řízení, okomentuje Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Petr Antl ze Saint-Gobain doplní, jak je na digitalizaci a BIM připraven jeden z největších výrobců stavebních materiálů. Stavební zákon 2023 – nebo 24? Nová vláda chce schválený předpis změnit a odkládá proto jeho účinnost. Proč konkrétně? vysvětlí ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Návrat zpět ke smíšené stavební správě bude obhajovat ministr dopravy Martin Kupka. Pohled na chystané změny dá i bývalá ministryně, dnes šéfka sněmovního výboru pro veřejnou správu, Klára Dostálová.

Online stream zde:

Celý pořad Saint-Gobain fórum s podtitulem „Stavební zákon – bude skutečně platit jeden proces, jedno razítko? "  lze kdykoliv shlédnout i zpětně.