Saint-Gobain dodá materiály pro první český soběstačný dům!

Český soběstačný dům je organizace, která vznikla před čtyřmi lety jako skupina nadšenců pro šetrné budovy. Každý rok organizuje stejnojmennou celostátní soutěž pro studenty architektury a stavebnictví, kteří navrhují soutěžní koncepty různě energeticky soběstačných a úsporných budov. Jejím dlouhodobým cílem bylo takovou budovu skutečně postavit. Záměr se podařilo dovést k realizaci a skupina Saint-Gobain, jako mnohaletý propagátor šetrných budov, u toho nebude chybět.

Organizace Český soběstačný dům se pustila do přípravy reálné výstavby dvou propracovaných, veřejnosti otevřených ostrovních (off-grid) domů, tedy staveb, které nejsou napojeny na žádné inženýrské sítě, jsou plně soběstačné, dodávají dostatek energie pro osvětlení, vytápění a celkový provoz. Navíc bez jakýchkoliv kompromisů k pohodlí uživatelů.
 
Dva malé rodinné domky o rozloze 100 metrů čtverečních působí jako běžné stavby. Po bližším pohledu si ale všimnete odlišností, které napoví, že tady jde o něco speciálního. Jižní části střech budou kompletně osazeny estetickou fotovoltaikou, kolem domů bude rozvedený důmyslný systém pro svod dešťové vody do podzemní nádrže, a pokud byste měli tu možnost podívat se dovnitř technické místnosti, objevíte zde lithium-železo baterii o kapacitě 20 kilowatthodin.  Nejenže domy nebudou připojené k elektrické síti,  tak  navíc nevyužívají žádné inženýrské sítě, jako je vodovod či kanalizace. Sen pro každého, kdo se chce stát zcela svobodným, nezávislým na centralizované výrobě elektřiny a dalších zdrojích.

Při přípravě konceptu se velice brzy ukázalo, že skutečně komplexní a komfortní řešení energeticky soběstačných budov, od umístění na pozemku a volby materiálů, přes individualizovaný výběr technologií až po jejich vzájemné propojení a uřízení je v ČR naprosto nedostatkovým zbožím a především velkou výzvou. Proto vznikl pečlivě sestavený tým odborníků a odborných partnerů, kteří společně tuto realizaci koncipovali a vyvinuli i vlastní systém řízení pro energeticky soběstačné stavby. Tento systém je srdcem celého domu a bez něj by nebylo vůbec reálné soběstačný dům postavit.