Nová zelená úsporám od září vyžaduje i estetický vzhled fasád. Prohlédněte si kompletní přehled podporovaných NCS odstínů.

Od září platí aktualizovaná pravidla dotačního programu Nová zelená úsporám, zaměřeného na úspory energií v rodinných a bytových domech. Ve spolupráci s Českou komorou architektů byly formulovány požadavky na estetiku fasád budov, u kterých bude čerpána podpora např. na jejich zateplení.

NZÚ - odstíny NCS

Architekti v rámci pracovní skupiny popsali nejkritičtější situace a na jednání se Státním fondem životního prostředí ČR přišli s řešením, které vychází z tradičního vnímání fasádních odstínů. Výsledkem je seznam téměř 300 přírodních barev definovaných v systému NCS, který naleznete v našem vzorníku "NCS odstíny dle NZÚ 2023" a je závaznou podmínkou pro čerpání dotace. 

Barva nové fasády domu bude zvolena ze stanovených barevných odstínů vzorníku NCS nebo podobných odstínů ze vzorníků výrobců fasádních omítkových a nátěrových hmot, přičemž takový podobný odstín musí splňovat maximální možnou odchylku ΔE 5 od některého z odstínů výše uvedeného vzorníku NCS. Tyto odstíny naleznete v našem "Vzorníku Weber dle NZÚ 2023" 

Podrobnější podmínky a informace naleznete na stránkách NZÚ. Žadatel k žádosti před realizací neuvádí konkrétní barevný odstín. Po dokončení realizace potvrzuje způsob barevného řešení + přidaný kód odstínu stavební dozor do formuláře závěrečné zprávy.

Vybírat můžete z odstínů Weber, které splňují tuto možnou odchylku. Pokud budete mít zájem o odstíny NCS, rádi vám je také vyrobíme.

Odstíny Weber dle NZÚ 2023

NCS odstíny dle NZÚ 2023

Odstíny NCS dle NZÚ najdete nově i v našem vizualizačním programu

Vyzkoušejte náš program webercolor architect. Nahrajte do něj vizualizaci svého domu,   
vyznačte plochy a vyberte barevný odstín.     
Na závěr získáte tabulku vybraných barev.

Webercolor architect

Mohlo by vás zajímat: