FACHMANI aplikovali epoxidové podlahy ve sklepě

Na TV Prima dne 7. 4. 2021 ve 22:50 hodin a v repríze v neděli 10. 4.  2021 v 9:45 hodin.

  • online po odvysílání dílu

Veškeré dění kolem Fachmanů sledujte i na našem FB.